AR ŠIAURIETIŠKASIS ĖJIMAS YRA VEIKSMINGESNIS UŽ ĖJIMĄ BE LAZDŲ GYDANT PAAUGLIŲ ANTSVORĮ IR NUTUKIMĄ

Vyginta Plungytė, Vilma Dudonienė, Lina Varnienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Nutukimas – tai rizikos veiksnys, didinantis sergamumą širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, mirtingumo riziką bei mažinantis gyvenimo trukmę. Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) įvardija vieną pagrindinę sveikatos problemą – tai didėjantis fzinis pasyvumas,
sukeliantis neigiamų pasekmių sveikatai.
Tikslas – nustatyti ir palyginti 18 dienų trukmės šiaurietiškojo ėjimo ir ėjimo pratybų be lazdų
poveikį nutukusių paauglių ar turinčių antsvorį kūno kompozicijai ir fzinio krūvio tolerancijai.
Metodai. Buvo tiriama 40 (20 merginų ir 20 vaikinų) nutukusių ar turinčių antsvorį paauglių. Tiriamiesiems 18 dienų (2,5 sav.) 3-4 kartus per savaitę taikyta kineziterapija. Atsitiktine tvarka jie suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją grupę (taikytos šiaurietiškojo ėjimo pratybos) ir kontrolinę (taikytos
ėjimo pratybos be lazdų). Tyrimo pradžioje ir pabaigoje buvo matuotas svoris, žasto, liemens, klubų
ir šlaunies apimtys, nustatyta riebalų ir raumenų procentinė dalis, kūno masės indeksas, įvertintas
fzinis pajėgumas pagal 6 minučių ėjimo testą.
Rezultatai. Po šiaurietiškojo ėjimo pratybų tiriamųjų kūno svoris sumažėjo 2,91 ± 0,68 kg, kūno
masės indeksas – 0,99 ± 0,25 kg/m², kūno riebalų procentinė dalis 2,03 ± 0,42%, kūno raumenų
procentinė dalis padidėjo 0,80 ± 0,22%, liemens apimtis sumažėjo 2,30 ± 1,08 cm, klubų apimtis
sumažėjo 1,70 ± 0,66 cm, 6 minučių ėjimo testo rezultatai padidėjo 26,35 ± 3,79 m. Po ėjimo pratybų
be lazdų kontrolinės grupės paauglių kūno svoris sumažėjo 2,32 ± 0,70 kg, kūno masės indeksas –
0,84 ± 0,24 kg/m², kūno riebalų procentinė dalis – 1,51 ± 0,43%, kūno raumenų procentinė dalis
padidėjo 0,49 ± 0,17%, liemens apimtis sumažėjo 2,40 ± 0,99 cm, klubų apimtis sumažėjo 1,45 ±
0,89 cm, 6 minučių ėjimo testo rezultatai padidėjo 23,95 ± 2,98 m. Lyginant šiaurietiškojo ėjimo ir
ėjimo pratybų be lazdų poveikį tiriamųjų kūno kompozicijai ir fzinio krūvio tolerancijai, reikšmingų
skirtumų nenustatyta (p > 0,05).
Išvados. Tiriamųjų kūno masės indeksas, kūno riebalų procentinė dalis, liemens ir klubų apimtys
po 18 dienų trukmės šiaurietiškojo ėjimo ir ėjimo pratybų be lazdų statistiškai reikšmingai sumažėjo,
kūno raumenų procentinė dalis statistiškai reikšmingai padidėjo, bet statistiškai reikšmingų skirtumų,
lyginant šiaurietiškąjį ėjimą su ėjimu be lazdų, nenustatyta. Tiriamųjų fzinio krūvio tolerancija po
18 dienų trukmės šiaurietiškojo ėjimo ir ėjimo pratybų be lazdų statistiškai reikšmingai padidėjo, bet
statistiškai reikšmingų skirtumų, lyginant šiaurietiškąjį ėjimą su ėjimu be lazdų, nenustatyta. Taigi
tiek šiaurietiškasis ėjimas, tiek ėjimas be lazdų yra veiksmingos metodikos mažinant tiriamųjų kūno
svorį, apimtį, kūno masės indeksą ir kūno riebalų procentinę dalį bei didinant tiriamųjų kūno raumenų procentinę dalį, fzinio krūvio tolerancijos rodiklius.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v2i13.693

Refbacks

  • There are currently no refbacks.