GYVENIMO KOKYBĖ IR RANKOS FUNKCIJOS ATSIGAVIMAS TAIKANT KINEZITERAPIJĄ PO SKIRTINGŲ TIPŲ KRŪTIES VĖŽIO OPERACIJŲ

Jūratė Nagytė, Vilma Dudonienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Krūties vėžys yra dažniausias moterų piktybinis navikas. Įvertinus ligos
stadiją, naviko morfologiją ir kitus aspektus, atliekamos skirtingo tipo operacijos. Rankos funkcijos
sutrikimai po operacijos gali paveikti fzinę, emocinę ir seksualinę funkcijas, o gyvenimo kokybei
turi įtakos daugiau už kūno formų pasikeitimus (Guan et al., 2012).
Tikslas – nustatyti ligonių gyvenimo kokybę ir žasto judesių amplitudę, rankos skausmą, apimtį,
plaštakos raumenų jėgą po krūtį tausojančios operacijos ir po mastektomijos.
Metodai. Buvo tirta 30 moterų, 15-kai iš jų atlikta krūtį tausojanti operacija, 15-kai – mastektomija. Visoms tiriamosioms buvo taikoma vienoda kineziterapijos programa ‒ tempimo ir raumenų stiprinimo pratimai, pečių juostos, kaklo ir rankos masažas, limfodrenažinis masažas (rankovė),
transkutaninė elektrinė nervų stimuliacija (TENS). Reabilitacijos trukmė – 2 savaitės. Prieš reabilitaciją ir po jos buvo vertinama tiriamųjų gyvenimo kokybė, matuojama pažeistos kūno pusės žasto
judesių amplitudė, rankos skausmas, apimtis, plaštakos raumenų jėga.
Rezultatai. Abiejų grupių tiriamųjų žasto lenkimo, tiesimo ir atitraukimo amplitudė nepriklausomai nuo chirurginės intervencijos tipo po kineziterapijos padidėjo statistiškai reikšmingai, tačiau ligonių, kurioms buvo atlikta krūtį tausojanti operacija (KTO), žasto judesių amplitudė buvo reikšmingai
didesnė (lenkimas ‒ 163,20 ± 11,7°; tiesimas ‒ 48,53 ± 5,5°; atitraukimas ‒ 145,27 ± 13,6°) nei tų,
kurioms atlikta mastektomija (lenkimas ‒ 141,20 ± 13,2°; tiesimas ‒ 33,13 ± 4,9°; atitraukimas ‒
130,33 ± 14,9°). Vertinant rankos apimtį nustatyta, kad ji reikšmingai sumažėjo abiejose grupėse,
tačiau lyginant tiriamąsias grupes tarpusavyje reikšmingų skirtumų nenustatyta. Po kineziterapijos
procedūrų ligonėms, kurioms atlikta mastektomija ir tų, kurioms atlikta KTO, skausmo intensyvumas reikšmingai sumažėjo, bet KTO grupėje skausmo intensyvumo sumažėjimas buvo statistiškai
reikšmingai didesnis (6,00 ± 1,1 balo) nei mastektomijos grupėje (3,67 ± 1,5 balai). Tiriamųjų paveiktos kūno pusės plaštakos raumenų jėga po kineziterapijos padidėjo reikšmingai abiejose grupėse, tačiau KTO grupėje reikšmingai daugiau (iki 15,03 ± 2,1 kg), lyginant su ligonėmis, kurioms
atlikta mastektomija (iki 12,77 ± 2,0 kg). Be to, tiriamųjų, kurioms atlikta krūtį tausojanti operacija,
daugumos gyvenimo kokybės funkcijų vertinimas buvo reikšmingai geresnis nei tų, kurioms atlikta
mastektomija.
Išvados. Nepriklausomai nuo to, kokia chirurginė intervencija buvo taikyta, po kineziterapijos
ligonių operuotos pusės žasto judesių amplitudės ir plaštakos raumenų jėga reikšmingai padidėjo, o
rankos apimtis ir skausmas reikšmingai sumažėjo. Tiriamųjų po krūtį tausojančios operacijos operuotos pusės žasto judesių amplitudės ir plaštakos raumenų jėgos rodikliai po kineziterapijos buvo
reikšmingai didesni, o skausmo – reikšmingai mažesni nei tiriamųjų po mastektomijos. Tiriamųjų,
kurioms atlikta krūtį tausojanti operacija, gyvenimo kokybė buvo reikšmingai geresnė nei tų, kurioms atlikta mastektomija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i12.685

Refbacks

  • There are currently no refbacks.