Sėdimą darbą dirbančių moterų kaklo ir pečių komplekso skausmo intensyvumo, raumenų jėgos ir judesių amplitudės kaita taikant raumenų tempimo ir stiprinimo pratimus

Simona Margelytė, Laimonas Šiupšinskas

AbstractTyrimo pagrindimas. Spartaus mokslo ir technologijų pasaulio vystymosi laikais pastebimas didėjantis skaičius asmenų, besiskundžiančių kaklo ir pečių komplekso skausmais. Griaučių ir raumenų sistemos pažaidai įtakos turi neergonomiškas darbo vietos pritaikymas, sparčiai mažėjantis žmonių fizinis aktyvumas ir kiti veiksniai. Kyla klausimas, kuri reabilitacijos programa leistų efektyviau kovoti su jau esamu kaklo ir pečių komplekso skausmu.  Tyrimo tikslas – nustatyti tempimo ir raumenų stiprinimo pratimų įtaką moterų kaklo ir pečių komplekso skausmo intensyvumo, raumenų jėgos bei judesių amplitudės kaitai. Metodai. Tiriamųjų (n = 16) subjektyvus kaklo ir pečių komplekso skausmas vertintas remiantis Vizualiąja analogijų (VAS) skale, goniometru matuoti aktyvūs viršutinės kūno dalies judesiai.  Raumenų latentinių trigerinių taškų skausmo slenksčiai matuoti algometru, raumenų jėga vertinta dinamometru viršutiniame trapeciniame, laiptiniuose ir galvos sukamajame raumenyje. Tiriamosios atsitiktinės atrankos būdu buvo suskirstytos į dvi grupes: raumenų tempimo (n = 9) ir raumenų stiprinimo pratimų (n = 7). Rezultatai. Po 5 savaičių raumenų stiprinimo ir raumenų tempimo pratimų programų visi vertinti rodikliai statistiškai reikšmingai pagerėjo abiejose grupėse. Po taikytų pratimų programų, lyginant rezultatus tarp grupių, nustatyta, kad raumenų stiprinimo pratimai turėjo didesnės įtakos subjektyvaus skausmo intensyvumui ir raumenų jėgai, nei raumenų tempimo pratimai. Statistiškai reikšmingų latentinių trigerinių taškų skausmo slenksčių ir judesių amplitudžių pokyčiai nustatyti abiejose grupėse (p < 0,05). Prieš tyrimą buvo aptikta skirtumų tarp grupių, kurie, manoma, galėjo turėti įtakos rezultatams.  Išvados. Raumenų stiprinimo pratimai yra efektyvesnė priemonė sėdimą darbą dirbančių moterų raumenų skausmui mažinti, raumenų jėgai ir funkciniam pajėgumui gerinti. Raumenų stiprinimo pratimai turėjo didesnę įtaką visų vertintų rodiklių kaitai, nei tempimo pratimai. 
Raktažodžiai: kaklo ir pečių skausmas, tempimo pratimai, stiprinimo pratimai.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i20.793

Refbacks

  • There are currently no refbacks.