LIGONIŲ PO GALVOS SMEGENŲ INSULTO PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ SUTRIKIMO, FUNKCINIO NEPRIKLAUSOMUMO IR DEPRESIJOS SUNKUMO POKYČIŲ VERTINIMAS REABILITACIJOS METU

Gintarė Mankė, Lina Varžaitytė, Aistė Berkutė, Erika Karkauskienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Dažniausi pažintinių funkcijų sutrikimai tarp ligonių po galvos smegenų insulto (GSI) yra atminties, orientacijos, kalbos, dėmesio ir veiksmų vykdymo disfunkcija. Daugėja įrodymų, kad gydymas antidepresantais sumažina depresijos sunkumą ir pagerina funkcinę būklę. Todėl ankstyva depresijos diagnostika yra būtina gerinant tokių ligonių pasveikimą. Tikslas – įvertinti ligonių po GSI pažintinių funkcijų sutrikimo, funkcinio nepriklausomumo ir depresijos sunkumo pokyčius reabilitacijos procese. Metodai. Tyrimo objektas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Neuroreabilitacijos skyriaus ligoniai po GSI. Testavimas: protinės būklės trumpas tyrimas (PBTT) pažintinėms funkcijoms ištirti, funkcinio nepriklausomumo testavimas (FNT) motorinėms ir kognityvinėms funkcijoms įvertinti, Montgomery’io–Asberg’o depresijos vertinimo skalė (MADVS) depresijos sunkumui įvertinti. Rezultatai. Tiriamųjų kontingentą sudarė 14 ligonių, penki vyrai ir devynios moterys. Reabilitacijos pradžioje PBTT balų vidurkis buvo 19,93 (lengvas kognityvinis sutrikimas), pabaigoje – 23,86 (lengvas kognityvinis pažeidimas). FNT bendras balų vidurkis pradžioje – 57,71 (reikalinga vidutinė pagalba), pabaigoje – 92,07 (reikalinga priežiūra). MADVS balų vidurkis pradžioje – 17,71 (lengva depresija), pabaigoje – 10,50 (lengva depresija). Vidutinio sunkumo kognityvinių funkcijų sutrikimai nustatyti šešioms moterims, vyrams jie nenustatyti. Aptarimas ir išvados. Kognityvinės funkcijos po reabilitacijos statistiškai patikimai pagerėjo, tačiau išliko lengvas kognityvinis sutrikimas. Funkcinis nepriklausomumas reabilitacijos pabaigoje pagerėjo iki reikalingos priežiūros (< 1–2 h/d.). Po reabilitacijos išliko lengva depresija, tačiau bend- ra balų suma statistiškai reikšmingai sumažėjo. Raktažodžiai: galvos smegenų insultas, poinsultinė depresija, pažintinių funkcijų sutrikimas, funkcinis nepriklausomumas.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v2i17.770

Refbacks

  • There are currently no refbacks.