EPILEPSIJA SERGANČIŲJŲ POTYRIAI DAILĖS TERAPIJOS METU

Vytautas Tautkevičius, Audronė Brazauskaitė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Epilepsija nėra vien tik centrinės nervų sistemos ar smegenų sutrikimas, tai biologinė, psichologinė ir socialinė būklė (Scambler, 2011). Epilepsija sergantys vaikai turi didesnę riziką įgyti psichologinių sutrikimų (depresijos, nerimo ir dėmesio). Dailės terapijos taikymas epilesiją sergantiesiems padeda efektyviau išreišti jausmus ir juos suprasti (Shore, 2014). Deja, trūksta tyrimų, kurie gilintųsi į epilepsija sergančiųjų patirtis dailės terapijos metu. Tikslas – atskleisti ir aprašyti epilepsija sergančiųjų potyrius dailės terapijos metu. Klausimai: kokios epilepsija sergančiųjų patirtys vyrauja surinktuose teminės analizės duomenyse; kokie formalieji dailės kūrinių elementai parodo tiriamųjų išgyvenimus; kaip teminės analizės duomenys yra susiję su formaliais piešinio elementais Metodai. Kokybinis tyrimas – jo metu tiriamiesiems buvo taikoma grupinė dailės terapija. Duomenys analizuojami teminės bei piešinių formaliųjų elementų analizės metodu. Rezultatai. Išanalizavus verbalinius duomenis, išryškėjo individualios tiriamųjų išgyenimo temos. Atlikus piešinių analizę, atrasti formalieji piešinio elementai, kuriais tiriamieji išreiškė savo išgyvenimus. Ivados. 1) teminės analizės duomenyse atskleisti epilepsija sergančiųjų potyriai yra vienatvė ir uždarumas sunkiomis akimirkomis bei nuolatinė įtampa, vidinė sumaištis; 2) tiriamųjų išgyvenimus rodo šie pasikartojantys formalūs piešinių elementai: vaizduojamos ribos, įrėminimai, juodos bei raudonos spalvos naudojimas, figūrinis bei abstraktus vaizdavimas, kompozicijos chaotiškumas, formų padrikumas ir nekonkretumas, ekspresyvumas, neužbaigtumas; 3) teminės analizės ir piešinio formaliųjų elementų analizės duomenys papildo vienas kitą. Piešiniuose, kuriuose perteikiami su liga susiję išgyvenimai, naudojamos ribos, įrėminimai bei juoda spalva pagrindiniuose kompozicijos elementuose. Nemalonius jausmus bei išgyvenimus parodančiuose piešiniuose naudojamas abstraktus vaizdavimas, kompozicijos chaotiškumas, formų padrikumas ir nekonkretumas, ekspresyvumas, neužbaigtumas. Raktažodžiai: epilepsija, dailės terapija, psichosocialinė rizika.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i18.754

Refbacks

  • There are currently no refbacks.