DVIEJŲ SAVAIČIŲ KINEZITERAPIJOS POVEIKIS LIGONIŲ PO KOJOS AMPUTACIJOS FUNKCIJAI IR SKAUSMUI

Tadas Pundinas, Saulė Sipavičienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Reabilitacija po amputacijos yra labai svarbi, jos metu ligoniui suteikiama pagalba, vyksta pasiruošimas protezavimui. Protezavimo reabilitacijos etapu ligonis adaptuojamas protezo naudojimui ir valdymui. Taigi svarbu nustatyti kineziterapijos poveikį kojos funkcijai ir skausmui. Tikslas – įvertinti dviejų savaičių kineziterapijos poveikį kojos funkcijai ir skausmui po kojos  amputacijos. Metodai. Tiriamųjų atrankos kriterijus – pirminis reabilitacijos etapas po kojos amputacijos, vyresni nei 18 metų. Tiriamieji buvo vertinami prieš reabilitaciją ir jai pasibaigus. Buvo vertinama: skausmas, naudojant vizualinę analogų skalę (balais); amputuotos kojos raumenų jėga, naudojant Lovett’o balų sistemą; sąnario amplitudė virš amputuotos vietos, naudojant goniometrą; ligonių funkcinis nepriklausomumas, naudojant funkcinio nepriklausomumo testą. Buvo taikoma savęs vertinimo skalė, norint sužinoti, kaip ligonis jaučiasi. Rezultatai. Po tyrimo kojos skausmas sumažėjo, raumenų jėga ir judesio amplitudės pagerėjo statistiškai reikšmingai (p < 0,05). Išvada. Po dviejų savaičių kineziterapijos padidėjo amputuotos kojos raumenų jėga ir sąnarių judesio amplitudės, sumažėjo skausmas. Raktažodžiai: kojos amputacija, skausmas, funkcija, jėga, amplitudės.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i16.743

Refbacks

  • There are currently no refbacks.