ANKSTYVUOJU LAIKOTARPIU TAIKYTOS KINEZITERAPIJOS POVEIKIS ČIURNOS SKAUSMUI IR FUNKCIJAI PO ŠONINIŲ ČIURNOS RAIŠČIŲ PAŽEIDIMO. SISTEMINĖ ANALIZĖ

Ieva Masiulytė, Vygintė Gasiulytė, Giedrė Jurgelaitienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Šoninių čiurnos raiščių traumos – vienos iš dažniausiai pasitaikančių sporto srityje. Jos paveikia visų amžiaus grupių atletus. Nustatyta, kad vienas iš 10000 fiziškai aktyvių žmonių kasdien patiria šių raiščių traumą (White et al., 2015). Didelio meistriškumo sportininkams ir fizinę veiklą propaguojantiems asmenims ypač svarbu greitai atsigauti po patirtos traumos stengiantis išvengti fizinių, psichologinių ir ekonominių pasekmių. Ilgą laiką po šoninių čiurnos raiščių traumų buvo taikoma imobilizacija, trunkanti apie 6 savaites, tačiau šiomis dienomis pirmenybė teikiama ankstyvuoju laikotarpiu taikomai kineziterapijai (Kerkhoffs et al., 2013). Tikslas – atlikti sisteminę tyrimų analizę ir nustatyti ankstyvuoju laikotarpiu taikytos kineziterapijos poveikį čiurnos skausmui ir funkcijai po šoninių čiurnos raiščių pažeidimo. Metodai. Naudojantis Pubmed, Ebsco, Pedro, Google mokslinčių duomenų bazėmis, atrinkti klinikiniai tyrimai, kurių metu buvo taikoma ankstyvoji kineziterapija malšinant skausmą ir gerinant funkcinę būklę.  Rezultatai. Kontrolinių grupių, kurioms taikyta tradicinė imobilizacija ir RICE metodas, skausmas sumažėjo iki 1,96 ± 1,33 balo, intervencijų grupėse, kurioms taikyta ankstyvojo laikotarpio kineziterapija ir RICE metodas, iki 1,53 ± 1,23 balo. Efekto dydis kontrolinėse grupėse – r = 0,55 balo, intervencijų grupėse – r = 0,54 balo. Kontrolinių grupių, kurioms taikyta tradicinė imobilizacija ir RICE metodas, funkcinės būklės įvertinimai pagerėjo iki 68,67 ± 16,79 balo, o intervencijų grupėse, kurioms taikyta ankstyvojo laikotarpio kineziterapija ir RICE metodas, iki 75,61 ± 13,27 balo. Efekto dydis kontrolinėse grupėse – r = 0,82 balo, intervencijų grupėse – r = 0,88 balo. Išvados. Analizuotų tyrimų duomenimis, po patirtos šoninių čiurnos raiščių traumos RICE metodika, derinama su ankstyvuoju laikotarpiu taikoma kineziterapija ir apsaugai naudojant minkštą, lankstų įtvarą arba judesio korekcijos juostas, padeda greičiau sumažinti skausmą, pagerinti funkcinę būklę ir grįžti į sportinę bei darbinę veiklą. Raktažodžiai: šoniniai čiurnos raiščiai, pažeidimai, ankstyvoji kineziterapija

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i16.741

Refbacks

  • There are currently no refbacks.