Jojimo poveikis pradedančiųjų ir pažengusiųjų raitelių, sergančių cerebriniu paralyžiumi, raumenų pasyviųjų mechaninių savybių simetriškumui

Laura Straubergaitė, Vilma Juodžbalienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, raumenų veikla (raumenų jėga,
ištvermė) dažnai yra sutrikusi. Raumenų funkcija yra susijusi su raumenų pasyviosiomis mechaninė-
mis savybėmis, todėl vertinga minėtas savybes ištirti taikant instrumentinį metodą ir įvertinti jų kaitą
fzinės veiklos metu. Vis dar trūksta mokslu grįstų išvadų apie vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, raumenų veiklos simetriškumą ir aktyvumo pokyčius jojimo metu.
Tikslas – ištirti pažengusiųjų ir pradedančiųjų raitelių, sergančių cerebriniu paralyžiumi, raumenų pasyviųjų mechaninių savybių simetriškumą jojant.
Metodai. Sėdmens viduriniojo ir nugaros tiesiamojo raumenų pasyviųjų mechaninių savybių
vertinimas miotonometrija (Myoton-3).
Rezultatai. Jojimo pradžioje nustatytas didelis abiejų kūno pusių sėdmens viduriniojo ir įtempto nugaros tiesiamojo raumenų tonuso asimetrijos skirtumas (> 10%). Minėtą asimetriją ir tonuso
dydį lėmė tai, kad jojimo užsiėmimų pradžioje, kaip ir mokantis naujų judesių, raumenų tonusas
linkęs didėti. Didelis abiejų kūno pusių raumenų tonuso asimetrijos skirtumas atskleidė, kad dešimt
jojimo užsiėmimų reikšmingai nepaveikė raumenų elastingumo dydžių. Didesnės dekremento reikš-
mės rodo raumenų struktūros mechaninės energijos išeikvojimą. Didelis abiejų kūno pusių raumenų
standumo asimetrijos skirtumas (> 10%) po paskutiniojo jojimo užsiėmimo atskleidė, kad žirgo inicijuojami judesiai trimis kryptimis nelabi sumažina pradedančiųjų ir pažengusiųjų raitelių, sergančių
cerebriniu paralyžiumi, sėdmens viduriniojo ir nugaros tiesiamojo raumenų standumo asimetriją.
Išvada. Dešimties jojimo užsiėmimų nepakanka sumažinti pradedančiųjų raitelių, sergančių
cerebriniu paralyžiumi, nugaros tiesiamojo ir sėdmens viduriniojo raumenų pasyviųjų mechaninių
savybių asimetriją. Pažengusiųjų raitelių, sergančių cerebriniu paralyžiumi, pasyviųjų mechaninių
savybių reikšmės taip pat reikšmingai nekinta.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i12.687

Refbacks

  • There are currently no refbacks.