KINEZITERAPINIO PLEISTRO POVEIKIS PATYRUSIŲJŲ GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ RANKOS FUNKCIJOS ATSIGAVIMUI ANKSTYVUOJU REABILITACIJOS ETAPU

Eglė Lendraitienė, Rasa Šakalienė, Daiva Petruševičienė, Jūratė Paškevičienė

Abstract


Tyrimo pagrindimas. Literatūroje pateikiama nepakankamai duomenų apie metodikų (tarp jų ir
kineziterapinio pleistro), gerinančių ligonių po galvos smegenų insulto rankos funkcijas ankstyvuoju
reabilitacijos etapu, taikymo veiksmingumą.
Tikslas – įvertinti kineziterapinio pleistro poveikį patyrusiųjų galvos smegenų insultą pažeistos
rankos funkcijos atsigavimui ankstyvuoju reabilitacijos etapu.
Metodai. Keturiasdešimt tiriamųjų po galvos smegenų insulto buvo suskirstyti į dvi grupes. Tiriamieji buvo ne vyresni kaip 75 metų, jų rankos raumenų jėga – ne mažesnė nei 2 balai (pagal Lovett
skalę), pažintinės funkcijos įvertintos ne mažiau kaip 11 balų (pagal trumpą protinės būklės vertinimo testą), t. y. jiems nustatytas vidutinio sunkumo kognityvinis sutrikimas. Pirmos grupės ligoniams
kineziterapijos metu buvo taikyti pratimai ir kineziterapinis pleistras, antros – tik pratimai. Plaštakos
raumenų jėga matuota dinamometru, rankos funkcija vertinta taikant Wolf funkcinio vertinimo testą,
modifkuotos judesių vertinimo skalės rankos funkcijai vertinti skirtą dalį ir Fugl-Meyer modifkuotą
motorinės funkcijos sutrikimo testą.
Rezultatai. Po kineziterapijos procedūrų abiejų grupių rankos funkcija vertinant pagal Wolf ir
Fugl-Meyer testų rezultatų vidurkius reikšmingai pagerėjo: pirmos grupės ligonių Wolf testo rezultatų įverčio pokytis buvo 49,4 ± 1,3 balo, antros – 23,1 ± 2,0 balo, Fugl-Meyer testo – atitinkamai
31,3 ± 0,3 ir 21,9 ± 0,6 balo (p < 0,05). Pirmos grupės ligonių plaštakos raumenų jėga reikšmingai
pagerėjo 26,2 ± 2,2 kg, antros – 12,2 ± 1,8 kg (p < 0,05). Pirmos grupės tiriamųjų pečių lanko judesių
atsigavimas pagal JVS pagerėjo 3,0 ± 0,1 balo, antros – 2,1 ± 0,1 balo, plaštakos judesių – atitinkamai
2,6 ± 0,1 ir 1,7 ± 0,1 balo, sudėtingi rankos judesiai – 2,8 ± 0,1 ir 1,4 ± 0,1 balo (p < 0,05).
Išvados. Po galvos smegenų insulto asmenys, kuriems buvo taikyti pratimai kartu su kineziterapiniu pleistru, pažeistos rankos funkciją atgavo geriau, lyginant su tais, kuriems buvo taikyti tik
pratimai (p < 0,05).


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/rmske.v1i12.683

Refbacks

  • There are currently no refbacks.