KAUNO KELIONIŲ AGENTŪRŲ INTERNETO TINKLALAPIŲ VERTINIMAS

Diana Komskienė, Aistė Kotkevičiūtė

Santrauka


Tiriant Kauno kelionių agentūrų interneto tinklalapius siekta nustatyti, kaip juos vertina paslaugų vartotojai. Vertinimui buvo pasirinkti esminiai turizmo paslaugos rinkimosi ir pirkimo elektronin÷je erdv÷je kriterijai, turintys įtakos vartotojų pasirinkimui: patogumas, kokyb÷, kaina, valdymas, dizainas, bendravimas. Tyrimas atskleid÷ svarbiausius turizmo paslaugų pasiūlos interneto tinklalapiuose kriterijų bruožus, tokius kaip dizainas, bendravimas, saugumas. Šie kriterijai padeda formuoti vartotojų įpročius, susivokti, o kelionių agentūroms – patraukliai teikti turizmo paslaugų pasiūlą ir s÷kmingai konkuruoti rinkoje. Raktiniai žodžiai: turizmo paslauga, paslaugos rinkimasis ir pirkimas, interneto tinklalapiai, kelionių agentūros.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/elt.v1i3.205

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##