SKIRTINGO AMŽIAUS VYRŲ KŪNO MASĖS IR JOS KOMPONENTŲ POKYČIAI TAIKANT ILGALAIKIUS FIZINIUS PRATIMUS

Algė Vitartaitė, Vytautas Poškaitis, Vincas Bieliūnas, Ričardas Liachovičius, Liutauras Plioplys

Abstract


Daugelis sistemingai sportuojančių asmenų fiziniais pratimais siekia ne tik padidinti darbingumą, sustiprinti ar
isaugoti sveikatą, bet ir sumainti riebalų masę, koreguoti kūno formas. Tyrimo tikslas nustatyti, kaip ilgalaikiai
fiziniai pratimai veikia įvairaus amiaus vyrų kūno masę ir jos komponentų pokyčius. Tirti teorikai sveiki vyrai
(n = 70). Pagal amių jie buvo suskirstyti į tris grupes: (I 2030 m., n = 17; II 3040 m., n = 33; III 40
50 m., n = 20). Antropometriniai rodikliai ir riebalinės odos rauklės buvo imatuota du kartus: prie ir po metų fizinių
pratimų taikymo atskiroms raumenų grupėms lavinti. Tyrimo metu apskaičiuota ir analizuota: kūno masės indeksas
(KMI), aktyvioji kūno masė (AKM), santykinė raumenų ir riebalų masė. Rezultatai parodė, kad aktyvioji kūno masė
padidėjo (p < 0,05) jaunesnio ir vidutinio amiaus vyrų grupėse. Nors santykinė raumenų masė didėjo sulig amiumi,
tačiau nei pirmo, nei antro tyrimo metu statistikai patikimo reikmių skirtumo tarp grupių nebuvo (p > 0,05). Po metų
kryptingo fizinio krūvio taikymo santykinė raumenų masė reikmingai (p < 0,05) padidėjo visose vyrų amiaus
grupėse. Vertinant santykinės riebalų masės dydius buvo pastebima io rodiklio maėjimo tendencija tarp visų
tiriamųjų, tačiau tik 3040 m. amiaus grupėje is skirtumas buvo statistikai patikimas (p < 0,05). Visų tiriamųjų
kūno masės indeksas po ilgalaikių treniruočių nepakito.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i55.670