MOKSLEIVIŲ SPORTAVIMO IR FIZINIO AKTYVUMO LAISVALAIKIU SĄSAJOS SU SOCIALINIAIS EKONOMINIAIS VEIKSNIAIS

Authors

  • Saulius Šukys
  • Antanas Bagdonas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i64.659

Abstract

Tyrimu siekta nustatyti moksleivių sportavimo ir fi zinio aktyvumo sąsajas su socialiniais ekonominiais veiksniais. Tyri-
mo metu naudotas apklausos raštu metodas. Moksleivių fi zinis aktyvumas vertintas atsižvelgiant į veiklos kryptingumą,
t. y. į aktyvią fi zinę ir sportinę veiklą. Šeimos socialinė ekonominė padėtis buvo vertinama pagal tėvų įsidarbinimo,
išsilavinimo rodiklius ir moksleivių gyvenimo sąlygas. Atliekant tyrimą sudaryta nepriklausoma atsitiktinė imtis,
reprezentuojanti Kauno miesto šeštos, aštuntos ir vienuoliktos klasės moksleivių populiaciją — 1162 (534 berniukai
ir 628 mergaitės) Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Buvo apklausti 302 šeštos, 342
aštuntos, 284 vienuoliktos klasės bendrojo lavinimo mokyklų ir 234 trečios gimnazijos klasės moksleiviai.
Apklausa neatskleidė sąsajų tarp moksleivių amžiaus ir sportavimo. Taip pat nenustatytas skirtumas tarp sportuojan-
čių berniukų ir mergaičių. Tyrimo duomenimis, vidutiniškai sportuoja penktadalis moksleivių. Labiau su moksleivių
amžiumi susijęs jų fi zinis aktyvumas laisvalaikiu, t. y. šeštokai aktyvesni negu vienuoliktokai. Analogiška mažėjan-
čio fi zinio aktyvumo tendencija su amžiumi išlieka ir pagal lytį, t. y. berniukai yra aktyvesni nei mergaitės šeštose
(p < 0,001) ir aštuntose (p < 0,01) klasėse.
Tyrimo duomenimis, moksleivių sportavimas mažai susijęs su socialiniais ekonominiais veiksniais, t. y. nenustatytas
statistiškai reikšmingas skirtumas vertinant sportuojančius moksleivius grupėse tiek pagal tėvų įsidarbinimo ir išsi-
lavinimo rodiklius, tiek pagal mokinių gyvenimo sąlygas. Labiau šeimos statusas lemia moksleivių fi zinį aktyvumą
laisvalaikiu. Tačiau ši sąsaja nevienodai pasireiškia skirtingo amžiaus moksleivių grupėse. Tyrimo duomenimis, lais-
valaikiu fi ziškai aktyvesni tie vyresniųjų klasių moksleiviai, kurių abu tėvai turi aukštąjį išsilavinimą (p < 0,05). Tuo
tarpu vertinant moksleivių fi zinį aktyvumą laisvalaikiu pagal jų gyvenimo sąlygas išsiskyrė aštuntokai, t. y. aktyvesni
geresnes sąlygas turintys negu prastesnėmis gyvenantys (p < 0,01). Tyrimas parodė, kad tėvų įsidarbinimo rodikliai
mažai susiję su moksleivių fi ziniu aktyvumu laisvalaikiu ir nepriklauso nuo jų amžiaus. Todėl tolesniais tyrimais
analizuojant fi zinio aktyvumo veiksnius reikėtų įvertinti tėvų darbo pobūdį ir jo sąsajas su šeimos pajamomis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-08

How to Cite

Šukys, S., & Bagdonas, A. (2018). MOKSLEIVIŲ SPORTAVIMO IR FIZINIO AKTYVUMO LAISVALAIKIU SĄSAJOS SU SOCIALINIAIS EKONOMINIAIS VEIKSNIAIS. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(64). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i64.659

Issue

Section

Social Sciences in Sport