DĖMESIO STOKOS IR HIPERAKTYVUMO SINDROMO RAIŠKOS MAŽINIMAS PAGAL TAIKOMOSIOS FIZINĖS VEIKLOS PROGRAMĄ

Authors

  • Giedrė Masiulionienė
  • Jūratė Mikelkevičiūtė
  • Vida Ostasevičienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i64.657

Abstract

Lietuvoje literatūros apie fi zinio ugdymo programų taikymą vaikams, turintiems dėmesio stokos ir hiperaktyvumo
sindromą (ADHD), rasti nepavyko. Tai paskatino imtis tyrimo, kurio tikslas — nustatyti taikomosios fi zinės veiklos
programos poveikį ikimokyklinio amžiaus vaikų dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sindromo ypatybių pokyčiams. Buvo
tiriama 10 (8 berniukai ir 2 mergaitės) Kauno darželio-mokyklos „Vaidilutė“  ikimokyklinio (4 ir 5 m.) amžiaus vaikų,
turinčių dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimų. Tyrimo metu naudoti šie metodai: 1) stebėjimas; 2) pedagoginis
eksperimentas; 3) statistinė duomenų analizė. Taikomosios fi zinės veiklos programos turinį sudarė smulkiosios mo-
torikos pratimai, kartu vartojant ir kalbinę medžiagą (eilėraščius), taikyti ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tyrimas
truko 5 mėnesius.
Auklėtojų ir tėvų stebėjimu buvo registruojamas tiriamųjų vaikų ADHD sindromo ypatybių poreiškio dažnis (kartais)
elgesyje trijų skirtingų veiklų metu: ugdomosios protinės, ugdomosios fi zinės ir lauko žaidimų metu. Stebimos ypatybės
buvo suskirstytos į 3 stambesnes grupes: 1) nesivaldymas; 2) per didelis aktyvumas; 3) dėmesio sukaupimo stoka.
Pagrindinės tyrimo išvados: 1. Auklėtojų vertinimu, prieš ugdomąją programą labiausiai pasireiškė per didelis vaikų
aktyvumas, po programos — vaikų ADHD sindromo tirtų ypatybių poreiškis smarkiai sumažėjo visų veiklų metu. La-
biausiai sumažėjo per didelis aktyvumas ugdomosios fi zinės veiklos ir lauko žaidimų metu. 2. Tėvų vertinimu, prieš
taikomosios fi zinės veiklos programą vyravo per didelis vaikų aktyvumas, o nesivaldymas ir dėmesio sukaupimo stoka
pasireiškė šiek tiek mažiau. Po taikomosios fi zinės veiklos programos, tėvų nuomone, per didelis aktyvumas statistiškai
reikšmingai sumažėjo. 3. Auklėtojų ir tėvų stebėjimo duomenimis, vaikų dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sindromo
ypatybių raiška po ugdomojo laikotarpio sumažėjo, nors auklėtojai kur kas geriau nei tėvai įvertino taikomosios
fi zinės veiklos programos poveikį.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-08

How to Cite

Masiulionienė, G., Mikelkevičiūtė, J., & Ostasevičienė, V. (2018). DĖMESIO STOKOS IR HIPERAKTYVUMO SINDROMO RAIŠKOS MAŽINIMAS PAGAL TAIKOMOSIOS FIZINĖS VEIKLOS PROGRAMĄ. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(64). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i64.657

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity