RAUMENŲ ANAEROBINIO DARBINGUMO IR CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS FUNKCINĖS BŪKLĖS RODIKLIŲ RYŠYS

Rita Sadzevičienė, Jūratė Kudirkaitė, Jonas Poderys

Abstract


Šio tyrimo tikslas — palyginti Vingeito testu nustatomų anaerobinio darbingumo, CNS darbingumo ir funkcinės
būklės rodiklių ryšį. Klasikiniais Tepingo ir Vingeito testais buvo registruojami funkciniai rodikliai, o vertinant jų
panašumą — lyginami registruojamų rodiklių pokyčiai testavimo metu. Vingeito testu buvo nustatomas sportininkų
raumenų anaerobinio darbo galingumas ir anaerobinio darbo talpa. Specialia kompiuterine programa Tepingo testu
buvo vertinamos CNS funkcinės būklės ir darbingumo rodiklių normalizuotos reikšmės: CNS paslankumas, asimetrija,
nuovargis, bendras CNS darbingumas, anaerobinis darbingumas ir anaerobinio darbingumo talpa. Palyginę leng-
vaatlečių, lavinančių ištvermę ir greitumo jėgą, rodiklius aptikome, kad greitumo jėgos sportininkai CNS paslankumo
rodikliais pranoksta ištvermės sportininkus, tačiau pastarųjų CNS nuovargio rodikliai yra geresni. Vingeito testo metu
registruojamas maksimalusis raumenų darbo galingumas buvo kur kas didesnis greitumo jėgos grupėje, tačiau krūvio
pabaigoje raumenų darbo galingumas jau buvo mažesnis nei ištvermės grupėje. Lygindami Vingeito testo raumenų
darbo galingumo ir Tepingo testo rankos judesių dažnio rodiklių pokyčius, aptikome stiprią koreliaciją tarp jų. Va-
dinasi, didelio meistriškumo sportininkų anaerobinis darbingumas labai priklauso nuo CNS funkcinės būklės, todėl
Ukrainos mokslininkų sukurta Tepingo testo duomenų vertinimo metodika gali būti taikoma didelio meistriškumo
sportininkų anaerobinio darbingumo pokyčiams vertinti tomis situacijomis, kai didžiausių pastangų reikalaujantys
testai yra nepageidautini ar gali modifikuoti priešvaržybinio rengimosi eigą.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i58.629