13—15 metų ledo ritulininkų bendrojo fizinio parengtumo kaita per metinius ciklus

Authors

  • Gracijus Girdauskas
  • Birutė Girdauskienė
  • Rimas Kazakevičius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v5i59.614

Abstract

Labai svarbu visais sportinio rengimo etapais reguliariai nustatyti ir įvertinti sportininkų fi zinį parengtumą. Tai yra
sportinio rengimo esmė (Karoblis, 2003). Pagal tyrimų rezultatus galima planuoti fi zinius krūvius ateityje. Ypač svarbu
deramai panaudoti treniruotės metodus ir priemones bei tinkamu santykiu taikyti įvairias rengimo rūšis pubertatiniu
jaunųjų sportininkų rengimo laikotarpiu (Gailiūnienė, Kontvainis, 1994).
Tyrimo tikslas — nustatyti ir įvertinti 13—15 metų ledo ritulininkų bendrojo fi zinio parengtumo kaitą per makrociklą
taikant specialų trijų mikrociklų rengimo planą. Buvo tirtas ledo ritulio komandos žaidėjų (n = 17) bendrasis fi zinis
parengtumas, kai jiems buvo 13, 14 ir 15 metų (I—III tyrimas), analizuojant 2002 / 2003, 2003 / 2004 ir 2004 / 2005
metų sezonų tyrimo rezultatų vidurkius. Fiziniam parengtumui ištirti naudota New Test elektroninė aparatūra. Tyrimo
metu nustatėme greitumą, jėgos greitumą, staigiąją jėgą (Bosco et al., 1983; Raslanas, Skernevičius, 1998). Tiria-
mieji atliko po tris bandymus, užrašomas tik geriausias rezultatas. Taip pat buvo nustatyta jėgos ištvermė, ištvermė,
plaštakų jėga (dinamometrija), vikrumas (specialusis testas).
Fizinių ypatybių pokyčiai per tyrimo laikotarpį buvo šie: staigiosios jėgos (horizontalaus šuolio — 10,7%, vertika-
laus — 9,7%); greitumo — 8,6%; jėgos greitumo (30 m bėgimo iš vietos — 4,6%, 20 m — 4,0%); plaštakos jėgos
(dinamometrijos): dešinės — 27%, kairės — 26%; jėgos ištvermės (prisitraukimų prie skersinio) — 22%; vikrumo
(specialiojo testo) — 6,4%; ištvermės (300 m bėgimo) — 12%. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad mūsų naudota
eksperimentinė fi zinio rengimo programa buvo veiksminga. Lygindami Lietuvos 13—15 metų ledo ritulininkų įvairių
fi zinių ypatybių rezultatus su kitų šalių (Švedijos, Rusijos) ir Lietuvos šio amžiaus krepšininkų analogiškų tyrimų fi zinio
parengtumo rezultatais galime teigti, kad buvo geresni mūsų tiriamųjų staigiosios jėgos, greitumo fi zinių ypatybių
rezultatai, o ištvermės, jėgos ištvermės ir vikrumo fi zinių ypatybių — panašūs.

Raktažodžiai: rengimo etapai, rengimo rūšys, tyrimo laikotarpis, mezociklas, metinis ciklas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Girdauskas, G., Girdauskienė, B., & Kazakevičius, R. (2018). 13—15 metų ledo ritulininkų bendrojo fizinio parengtumo kaita per metinius ciklus. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 5(59). https://doi.org/10.33607/bjshs.v5i59.614

Issue

Section

Sports Coaching