Lietuvos olimpinės slidinėjimo rinktinės kandidatų treniruotės krūviai, fizinio darbingumo, funkcinių galių ir psichoemocinės būsenos kaita per trečius olimpinio ciklo metus

Authors

  • Algirdas Čepulėnas
  • Arvydas Stasiulis
  • Jonas Poderys

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v5i59.611

Abstract

Treniruotės vyksmo kryptingumas ir jo valdymas atsižvelgiant į slidininkų organizmo adaptacijos prie fi zinių krūvių
individualius ypatumus — labai svarbūs veiksniai, lemiantys sportinio rengimo efektyvumą.
Tyrimo tikslas — išnagrinėti Lietuvos slidinėjimo olimpinės rinktinės kandidatų fi zinius krūvius, nustatyti fi zinio
darbingumo, funkcinių galių, psichoemocinės būsenos kaitos ypatumus trečiais olimpinio ciklo metais. Tyrimo objek-
tas — slidininkų lenktynininkų, besirengiančių dalyvauti 2006 m. Turino olimpinėse žiemos žaidynėse, treniruotės
krūviai, fi zinio darbingumo, kojų raumenų galingumo, dujų apykaitos, kvėpavimo, širdies susitraukimų dažnio, psi-
choemocinės būsenos, vestibulinės funkcijos rodikliai ir jų kaita per 2004—2005 metų rengimo ciklą.
Slidininkai tris kartus buvo tiriami Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) Žmogaus motorikos ir Kineziologijos
laboratorijose.
Atliekant nenutrūkstamą nuosekliai didinamą fi zinį krūvį veloergometru „Monark“, dujų analizatoriumi „Oxycon
Mobile“ buvo registruojama: plaučių ventiliacija, kvėpavimo dažnis, deguonies suvartojimas, deguonies pulsas,
kvėpavimo koefi cientas, deguonies suvartojimas 1 W atliekamo darbo. Nustatytos aerobinio ir anaerobinio slenksčio
ir kritinio intensyvumo ribos. Kineziologijos laboratorijoje ištirta kojų raumenų susitraukimo galingumas ir ištvermė,
vestibulinė funkcija ir psichoemocinė būsena.
Slidininkų ciklinių pratimų (bėgimo, slydimo būdų imitavimo, važiavimo riedslidėmis, slidinėjimo) krūvis per 2004—
2005 metų treniruotės ciklą siekė: slidininkės I. T. — 7313,5 km, slidininkų A. N. — 7138 km, M. S. — 6274 km. Slidi-
ninkų deguonies suvartojimo (VO 2 ) ir širdies susitraukimų dažnio ties anaerobinės apykaitos slenksčio riba reikšmės
artimos šių rodiklių reikšmėms, pasiekus kritinio intensyvumo ribą, ir tai rodo didelį jų aerobinių galių talpumą.
Deguonies suvartojimas procentais nuo VO 2max  ties anaerobinio slenksčio riba atitinka didelio meistriškumo ištvermės
sportininkų modelinius rodiklius: I. T. — 89,49%, A. N. — 81,1%, M. S. — 84,0% VO 2max .  Slidininkų maksimaliojo
deguonies suvartojimo rodikliai daug mažesni negu elito slidininkų modeliniai rodikliai. Tikslinga per treniravimo
vyksmą taikyti daugiau fi zinių krūvių, skatinančių VO 2max  didėjimą. Slidininkų vestibulinės funkcijos rodikliai varžybų
laikotarpio pabaigoje buvo geresni negu parengiamuoju laikotarpiu. Psichoemocinės būsenos rodiklių kaita reiškiasi
individualiais požymiais.

Raktažodžiai: olimpinis ciklas, fizinis krūvis, fizinis darbingumas, funkcinis pajėgumas, anaerobinis slenkstis, širdies susitraukimų dažnis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Čepulėnas, A., Stasiulis, A., & Poderys, J. (2018). Lietuvos olimpinės slidinėjimo rinktinės kandidatų treniruotės krūviai, fizinio darbingumo, funkcinių galių ir psichoemocinės būsenos kaita per trečius olimpinio ciklo metus. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 5(59). https://doi.org/10.33607/bjshs.v5i59.611

Issue

Section

Sports Coaching