LKKA dėstytojų vertybinių orientacijų ir požiūrio į akademiją raiška aukštojo mokslo santykių su visuomene raidos kontekste

Authors

  • Saulius Šukys
  • Kęstutis Kardelis
  • Albertas Skurvydas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i60.608

Abstract

Šio tyrimo metu analizuoti dėstytojų vertybinių orientacijų ir požiūrio į aukštąją mokyklą ypatumai. Norint išnagrinėti
keliamą probleminį klausimą, buvo apklausta 90 Lietuvos kūno kultūros akademijos dėstytojų. Jų vertybinėms orien-
tacijoms nustatyti naudota 10 vertybių (iš viso 45) grupių skalė. Tiriant dėstytojų požiūrį į aukštąją mokyklą, buvo
vertinami tokie jų požiūrio komponentai kaip institucijos visuomeninis vaidmuo miesto ir šalies kontekste, jos valdymo
bei vadovybės atsakomybė, dėstytojų tarpusavio bendravimas, akademinių ir mokslo žinių panaudojimo galimybės,
akademinių vertybių nuostatos. Buvo nustatoma dėstytojų identifi kavimosi su aukštąja mokykla raiška.
Išanalizavus vertybinių orientacijų duomenis matyti, kad akademijos dėstytojai gyvenimo prioritetais laiko išmintin-
gumą, pažiūrų platumą ir gebėjimą atlikti užduotis. Požiūrio į akademiją ir akademines vertybes rezultatai parodė,
kad dėstytojai gerai supranta mokslinių tyrimų ir mokslininkų rengimo svarbą, pritaria, jog labai svarbu ruošti
gebančius darbo rinkoje prisitaikyti specialistus, daugiau nei pusė darbuotojų yra skaitę ar dalyvavę seminaruose
kitose aukštosiose mokyklose. Dauguma dėstytojų palankiai vertina akademiją ir nėra jai abejingi, tačiau kur kas
mažiau yra patenkinti darbo sąlygomis ir bendravimu su studentais. Pastebėta palankesnio požiūrio į akademiją
priklausomybė nuo pedagoginės mokslinės kvalifi kacijos. Taigi galima daryti išvadą, kad mokslinių tyrimų plėtra ir
mokslininkų rengimas yra pagrindiniai akademijos prioritetai.

Raktažodžiai: aukštoji mokykla, dėstytojų vertybinės orientacijos, požiūris į aukštąją mokyklą ir akademines vertybes.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Šukys, S., Kardelis, K., & Skurvydas, A. (2018). LKKA dėstytojų vertybinių orientacijų ir požiūrio į akademiją raiška aukštojo mokslo santykių su visuomene raidos kontekste. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(60). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i60.608

Issue

Section

Social Sciences in Sport