Šuolio iš vietos aukščio vertinimo skirtingais metodais palyginimas

Authors

  • Kazimieras Muckus

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i60.604

Abstract

Šio tyrimo tikslas — išsiaiškinti, ar šuolio aukštis, apskaičiuotas iš lėkimo trukmės, gali būti vartojamas žmonių šoklu-
mui vertinti. Kėlėme tokius uždavinius: 1) ištirti, kaip siejasi šuolio aukščio įvertis, nustatytas iš žemės reakcijos jėgos
ir lėkimo trukmės; 2) nustatyti daromą paklaidą vertinant šuolio aukštį iš lėkimo trukmės. Išanalizavome 116 šuolio
dinamogramų. Iš jų 80 atsitiktinai parinktos antro kurso studentų, 36 — jaunimo rinktinės rankininkų. Šuoliai buvo
atliekami pritupiant, rankos laikomos ant klubų. Kojos per kelius sulenkiamos 90°   kampu. Rankininkai turėjo pašokti
kuo aukščiau, tuo tarpu studentams nekėlėme šio reikalavimo, kadangi tyrimo uždavinys buvo ne palyginti atskirų
tiriamųjų grupių šoklumo rezultatus, o nustatyti, kaip šuolio dinamogramos vieni dydžiai siejasi su kitais. Šuoliai buvo
atliekami ant jėgos plokštės MA-1, kuria registravome žemės reakcijos jėgos vertikaliąją dedamąją. Vertinome tokius
dydžius: lėkimo trukmę; vertikalųjį masės centro (MC) greitį atitrūkimo nuo žemės momentu; MC pakilimą atitrūkimo
nuo žemės momentu (s at ); šuolio aukštį, surandamą dukart integruojant jėgos kreivę (h F ); šuolio aukštį, surandamą
iš lėkimo trukmės (h lėk ). Tyrimo rezultatai parodė, kad h lėk  yra vidutiniškai 14,1 cm mažesnis už h F . Ši dydžio s at  vertė
artima 13,8 cm. Regresinė analizė parodė, kad abiem būdais rastas šuolio aukštis labai priklauso nuo MC pakilimo
atitrūkimo nuo žemės momentu, t. y. aukščiau šokant daugiau pakeliamas ir kulnas. Šuolio aukštis, apskaičiuotas iš
lėkimo laiko, labai gerai koreliuoja su aukščiu, nustatytu integruojant jėgos kreivę (r = 0,95; p < 0,001). Atlikę lie-
kamųjų paklaidų analizę gavome, kad h F  95% prognozės intervalas yra ± 0,100 m. Taigi pasikliaudami 95% galime
teigti, kad pagal regresijos lygtį suradus šuolio aukštį h F , jis nuo h lėk  skirsis ± 10 cm. Išvada: šuolio aukščio įvertinimas
iš lėkimo trukmės yra labai netikslus, ir šis būdas negali būti taikomas vertinant sportininkų šoklumą.

Raktažodžiai: vertikalus šuolis, palyginimas, metodai, šuolio aukštis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Muckus, K. (2018). Šuolio iš vietos aukščio vertinimo skirtingais metodais palyginimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(60). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i60.604

Issue

Section

Biomechanics