Skirtingos temperatūros poveikis kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų nuovargiui ir atsigavimui

Authors

  • Irina Ramanauskienė
  • Marius Brazaitis
  • Albertas Skurvydas
  • Vitas Linonis
  • Aleksas Stanislovaitis
  • Mindaugas Dubosas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i61.596

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti, kaip skirtinga temperatūra veikia kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų jėgą, nuovargį
ir atsigavimą. Tiriamieji — fi ziškai aktyvūs 19—23 metų vyrai (n = 10) (ūgis — 177,8 ± 5,8 cm; kūno masė —
78,2 ± 6,1 kg). Buvo atlikti trys eksperimentai skirtingai raumenų būsenai įvertinti. Tiriamieji testuoti „Biodex Medical
System 3“ — žmogaus kaulų ir raumenų testavimo ir reabilitacijos įranga, kai raumenys įprastinės temperatūros,
pašildyti ir pašaldyti. Buvo atliekama: kontrolinis testavimas prieš krūvį (3 kartus tiesiant ir lenkiant koją per kelio
sąnarį fi ksuotu 450
o  / s greičiu); praėjus 2 min — izokinetinis krūvis (50 kojos tiesimų ir lenkimų per kelio sąnarį
fi ksuotu 450
o  / s greičiu); praėjus 10, 30 min, 1 h 10 min ir 24 h po krūvio — kontrolinis testavimas pagal tą patį
protokolą. Laktato (La) koncentracija kraujyje buvo nustatoma prieš fi zinį krūvį bei praėjus 5 ir 30 min po jo. Kre-
atinkinazės (CK) aktyvumas kraujo serume nustatomas prieš krūvį ir praėjus 24 h po jo.
Raumenų susitraukimo jėga esant maksimaliajam greičiui testavimo metu tiesiant koją sumažėjo ~ 80%, lenkiant —
~ 85%. Kelio tiesiamųjų raumenų jėga 50-o susitraukimo metu (A 0) sumažėjo (įprastinės temperatūros tiesiamųjų
raumenų — 18,1 ± 14,2 N·m, pašildytų — 19,9 ± 14,3 N·m, pašaldytų — 20,8 ± 9,2 N·m; įprastinės temperatūros
lenkiamųjų raumenų — 9,0 ± 7,2 N·m, pašildytų — 8,3 ± 8,9 N·m, pašaldytų — 5,8 ± 5,2 N·m (p < 0,05, lyginant su
kontroline reikšme).
Gauti rezultatai parodė, kad skirtinga temperatūra reikšmingai nepakeitė kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų
susitraukimo jėgos esant maksimaliajam greičiui. Raumenų atsparumas nuovargiui 50 kartų tiesiant ir lenkiant koją
per kelio sąnarį nepriklauso nuo šildymo ir šaldymo. Raumenų susitraukimo jėga esant fi ksuotam 450
o  / s greičiui
atsigavo praėjus 10 min po krūvio nepriklausomai nuo temperatūros. Tiek šildymas, tiek šaldymas prieš krūvį netie-
siogiai sumažino raumens pažeidos simptomų (CK) raišką praėjus 24 h po krūvio. Skirtinga raumenų temperatūra
po krūvio reikšmingai nepakeitė La koncentracijos kaitos.

Raktažodžiai: izokinetinis krūvis, raumenų susitraukimo jėga esant maksimaliajam greičiui, raumenų nuovargis ir atsigavimas, raumenų šildymas, šaldymas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Ramanauskienė, I., Brazaitis, M., Skurvydas, A., Linonis, V., Stanislovaitis, A., & Dubosas, M. (2018). Skirtingos temperatūros poveikis kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų nuovargiui ir atsigavimui. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(61). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i61.596

Issue

Section

Sports Physiology