Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė

Authors

  • Algirdas Muliarčikas
  • Robertas Veršinskas
  • Aleksas Stanislovaitis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i61.594

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti Kauno universitetinio tipo aukštųjų mokyklų studentų fi zinės sveikatos vertinimo, gerini-
mo, pulso ir kraujospūdžio kontrolės, populiariausių sveikatinimo priemonių pasirinkimo sąsają su mankštinimusi
laisvalaikiu.
Straipsnyje pateikiami Kauno aukštųjų mokyklų pirmakursių anketinės apklausos duomenys, nusakantys studentų
fi zinės sveikatos būklę, vertinimą, paprasčiausius jos būsenos kontrolės būdus ir mankštinimosi laisvalaikiu reikšmę
sveikatinimo procese. Anonimiškai apklausti 992 pirmo kurso studentai, studijavę šešiose Kauno aukštosiose mo-
kyklose: KTU, KMU, VDU, LVA, LŽŪU, LTU (dabar MRU). Anketa aprobuota. Buvo atliktas bandomasis tyrimas,
nustatytas anketos stabilumas.
Dauguma apklaustų studentų rūpinosi savo sveikata (85%). Didesnės respondentų dalies (52%) sveikatos būklė
patenkinama. Iš visų apklaustųjų mažiausia LŽUŪ studentų dalis (33%) savo sveikatą įvertino gerai (p < 0,05).
Daugiausia besilankančių pas gydytojus dažniau nei 3 kartus per metus buvo KTU (24%), mažiausia — KMU ir LTU
(po 13%) pirmakursių. 70% apklaustųjų neskaičiavo savo pulso dažnio, o 59% nežinojo jo reikšmių. 27% pirmakur-
sių neturėjo supratimo apie kraujospūdžio informatyvumo reikšmę. Daugiausia LŽŪU (58%), o mažiausiai KMU
studentų (39%) nežinojo savo kraujospūdžio reikšmių (p < 0,01). Dauguma respondentų manė, kad adekvatus fi zinis
krūvis yra viena iš svarbesnių antsvorio mažinimo (50%) ir sveikatos gerinimo (26%) priemonių. Studentai išskyrė
tris svarbesnes priemones, padedančias dieną būti žvalesniems: kavos gėrimą ryte (21%), apsiliejimą šaltu vandeniu
(19%) ir fi zinę mankštą (18%). Kauno aukštųjų mokyklų studentai susidarę pozityvią sampratą apie pagrindinius
fi zinės sveikatos gerinimo būdus, tačiau palyginti maža visų respondentų dalis turėjo informacijos apie pulsą (41%)
ir kraujospūdį (51%), kaip paprasčiausius žmogaus fi zinės sveikatos būklės kontrolės bei laisvalaikio fi zinio aktyvumo
proceso valdymo rodiklius.

Raktažodžiai: fizinė sveikata, žinios apie pulsą ir kraujospūdį, organizmo sveikatinimo priemonės, fizinis aktyvumas laisvalaikiu.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Muliarčikas, A., Veršinskas, R., & Stanislovaitis, A. (2018). Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(61). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i61.594

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity