Vienerių metų šaudymo pistoletu rengimo ir parengtumo modelių sąsajos ypatumai

Authors

  • Vaida Gulbinskienė
  • Antanas Skarbalius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i61.592

Abstract

Didelio meistriškumo šaulių rezultatams pasiekti ypatingą reikšmę turi gerai parengta ir veiksmingai taikoma kiekvie-
no rengimo etapo programa, atitinkanti šaulio individualumus. Nuolatinė krūvių ir rezultatų pokyčių analizė leidžia
valdyti sportinį rengimą. Visgi sportininkų parengtumo kitimas yra sunkai prognozuojamas, nes jį veikia adaptaciniai
procesai ir laikas, t. y. vėluojanti reakcija į rengimą.
Tikslas — nustatyti šaulių rengimo ir parengtumo modelių sąsajas. Objektas —  rengimo ir parengtumo modeliai.
2001 / 2002 ir 2002 / 2003 m. šaulė V. M. vykdė vienos alternatyvos eksperimentą. Buvo registruojami rengimo
programų ir jų turinio bei dviejų šaudymo pistoletu pratimų rezultatų pokyčiai (testavimas), ieškoma rengimo ir pa-
rengtumo modelių sąsajos (matematinė statistinė analizė). Lyginant 2001 / 2002 ir 2002 / 2003 m. rodiklius nustatyta,
kad rengimo apimtys buvo padidintos. Rengimo turinį sudarė rengimas šaudant su šoviniu ir be jo.
Nustatyti šaulės rezultatų kitimo determinacijos koefi cientai 2001 / 2002 ir 2002 / 2003 m. rengimo laikotarpiais
leido teigti, kad pasiektam sportiniam parengtumui išlaikyti galėjo turėti įtakos rengimo programos dinamiškumas.
Rezultatų pokyčiai buvo panašūs, lyginant 2001 / 2002 ir 2002 / 2003 m. laikotarpius, bet nustatyti atvirkštiniai
ryšiai leidžia teigti, kad esminiais rengimo programos bruožais turėtų būti specifi škumas ir individualumas. Ren-
gimo modelį veikiantys skirtingų fi zinių krūvių elementai parengtumo modelį padarė dinamišką. Todėl norint, kad
svarbiausiose varžybose būtų pasiekiama geriausių asmeninių rezultatų, reikėtų parengti individualų šaulių rengimo
ir parengtumo metamodelio algoritmą, numatyti rengimo bei parengtumo kaitą. Algoritmo sandarą galėtų sudaryti
rengimosi trukmė ir programos.

Raktažodžiai: šaudymas, sportininkų rengimo valdymas, rengimo ir parengtumo modelių sąsaja.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Gulbinskienė, V., & Skarbalius, A. (2018). Vienerių metų šaudymo pistoletu rengimo ir parengtumo modelių sąsajos ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(61). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i61.592

Issue

Section

Sports Coaching