Moterų ir vyrų kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų susitraukimo funkcijos priklausomybė nuo temperatūros

Authors

  • Irina Ramanauskienė
  • Albertas Skurvydas
  • Marius Brazaitis
  • Vitas Linonis
  • Laura Daniusevičiūtė
  • Mindaugas Dubosas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.587

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti vyrų ir moterų kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų susitraukimo funkcijos priklau-
somybę nuo temperatūros. Tiriamųjų kontingentą sudarė 19—23 m. moterys (n = 10) (ūgis — 166,4 ± 5,6 cm; kūno
masė — 56,2 ± 6,1 kg) ir vyrai (n = 10) (ūgis — 177,8 ± 5,8 cm; kūno masė — 78,2 ± 6,1 kg), atrinkti taikant atsitik-
tinės atrankos metodą. Tiriamieji buvo testuoti izokinetiniu dinamometru. Registravome šiuos kinematinius rodiklius:
maksimaliosios jėgos momentą (MJM) ir vidutinį galingumą (VG) (3 kartus tiesiant ir lenkiant koją per kelio sąnarį
fi ksuotu 450º / s greičiu), kai raumenys buvo įprastinės temperatūros, pašildyti (tiriamieji 45 min kojas laikė šiltoje
vonioje, kurios vandens temperatūra — 45 ± 1ºC) ir pašaldyti (tiriamieji du kartus po 15 min (darydami 10 min
pertrauką) panardino kojas į šaltą vonią, kurios vandens temperatūra — 15 ± 1ºC). Tarp tyrimų buvo daroma ne
mažesnė kaip mėnesio pertrauka. Matuojama vidinė raumens temperatūra (pradinė) adatiniu termometru. Raumens
temperatūros matavimo procedūra pakartotinai atlikta iš karto po raumens šildymo ir šaldymo.
MJM ir VG tiesiant ir lenkiant koją per kelio sąnarį fi ksuotu 450º / s greičiu priklauso nuo raumens atliekamo darbo
(tiesimo—lenkimo) (p = 0,000) ir lyties (p = 0,000). Tiesiamųjų raumenų MJM ir VG reikšmė (tiek vyrų, tiek moterų)
yra didesnė už lenkiamųjų. 45 min raumenį pašildžius (39,5 ± 0,2ºC) ir 30 min pašaldžius (32,5 ± 0,3ºC), vidinė rau-
mens temperatūra reikšmingai padidėjo (p < 0,05), palyginti su pradine (prieš šildymą — 36,9 ± 0,1ºC, prieš šaldy-
mą — 36,8 ± 0,2ºC). MJM (vyrų — p = 0,875, moterų — p = 0,146) ir VG (vyrų — p =  0,947, moterų — p = 0,296)
tiesiant ir lenkiant koją per kelio sąnarį fi ksuotu 450º / s greičiu nepriklauso nuo raumens temperatūros.
Gauti rezultatai parodė, kad temperatūros pokytis reikšmingai nepakeitė tiek vyrų, tiek moterų, kelio tiesiamųjų ir
lenkiamųjų raumenų maksimaliosios jėgos momento ir vidutinio galingumo rodiklių, tačiau vyrų raumens izokinetinio
susitraukimo jėgos ir galingumo reikšmės buvo didesnės negu moterų. Tiesiamųjų raumenų maksimaliosios jėgos
momento ir vidutinio galingumo rodiklių reikšmė (tiek vyrų, tiek moterų) yra didesnė už lenkiamųjų.

Raktažodžiai: kelio tiesiamieji ir lenkiamieji raumenys, raumenų pasyvus šildymas ir šaldymas, lytis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Ramanauskienė, I., Skurvydas, A., Brazaitis, M., Linonis, V., Daniusevičiūtė, L., & Dubosas, M. (2018). Moterų ir vyrų kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų susitraukimo funkcijos priklausomybė nuo temperatūros. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(62). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.587

Issue

Section

Sports Physiology