Visuomenės požiūris į šeimos pedagogo reikmę

Authors

  • Laima Kyburienė
  • Jolita Kšenavičienė
  • Nerijus Leikus
  • Donatas Senikas
  • Vilma Sakalauskienė
  • Žibuoklė Senikienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.583

Abstract

Tyrimo tikslas — ištirti visuomenės nuomonę apie šeimos pedagogo poreikį Lietuvoje, nustatyti visuomenės požiūrį į
šeimos pedagogą, išsiaiškinti visuomenės požiūrį vertinant šeimos pedagogo specializacijų poreikį.
Moderniuoju laikmečiu integraliosios vaiko ir vaikystės sampratos yra pastiprinamos tam tikra politine ideolo-
gija, kuri pereina į konkrečias socialines vaikystės apsaugos ir švietimo sritis, stiprina idealiuosius socialinius ir
edukacinius šių sistemų pagrindus. Pastaruoju metu Lietuvoje yra skiriamas gana didelis dėmesys vaikų visavertės
socializacijos procesams. Visame pasaulyje darbui šeimoje rengiami ankstyvos vaikystės mokytojai ar guvernantės.
Straipsnyje analizuojama situacija Lietuvoje, t. y. aptariamas visuomenės požiūris į šeimos pedagogikos specialistų
rengimą, aiškinamasi, kokias savybes turi išsiugdyti ir kokias kompetencijas turi įgyti būsimas šeimos pedagogas,
kokių specializacijų dabar labiausiai reikia. Šiuo tikslu buvo inicijuotas ir atliktas tyrimas „Šeimos pedagogikos
studijų programos ir specialistų (šeimos pedagogų) poreikis Lietuvoje“. Tokia studijų programa leistų parengti
specialistą edukologą, gebantį sėkmingai prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje Lietuvos ir Europos socialinėje
bei kultūrinėje aplinkoje. Toks specialistas galėtų mokyti, lavinti, šviesti ar organizuoti mokymą, lavinimą, švietimą
asmenų ar jų grupių nuo vaikystės iki gilios senatvės.
Duomenims surinkti taikytas šeimų, auginančių vaikus, anketinės apklausos metodas. Jis leidžia gauti didelį kiekį
duomenų. Respondentai (šeimos, auginančios vaikus) atrinkti prieinamų atvejų būdu. Būtent tokią atranką lėmė ge-
neralinės visumos neaiškumo aplinkybė. Duomenys buvo renkami savivaldybių socialiniuose skyriuose bei ugdymo
institucijose apklausiant ten apsilankančius šeimų atstovus ir minėtų institucijų vadovus. Tyrimas atliktas 2004 metų
lapkričio—gruodžio mėnesiais. Anketoje buvo suformuluoti klausimai, iš kurių atsakymų būtų galima sužinoti šeimų
atstovų nuomonę apie tam tikrų pedagogikos specialistų poreikį.
Tyrimas parodė, kad mūsų visuomenė jau pasirengusi priimti šeimos pedagogą, kaip pagalbininką formuojant vaiko
fi zinį ir psichinį išsivystymą. Labiausiai reikia specialistų, galinčių savarankiškai dirbti neįgalų vaiką auginančioje
šeimoje, globos įstaigose, specialiosiose globos institucijose.

Raktažodžiai: šeimos pedagogika, šeimos pedagogo specializacija.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Kyburienė, L., Kšenavičienė, J., Leikus, N., Senikas, D., Sakalauskienė, V., & Senikienė, Žibuoklė. (2018). Visuomenės požiūris į šeimos pedagogo reikmę. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(62). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.583

Issue

Section

Social Sciences in Sport