Ledo ritulininkų fizinio vystymosi ir fizinio parengtumo kaita bei priklausomybė pubertatiniu laikotarpiu

Authors

  • Gracijus Girdauskas
  • Rimas Kazakevičius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.581

Abstract

Analizuojant įvairius sportinius rezultatus dažnai tenka nustatyti juos apibūdinančių kiekybinių ir kokybinių rodiklių
tarpusavio priklausomybę ir ryšį. Tyrimo tikslas — remiantis sportininkų (n = 17) organizmo vystymosi rodikliais
(ūgio, kūno masės) nustatyti bendrojo fi zinio parengtumo rezultatų pokyčių koreliacinį ryšį sportininkų brendimo
(pubertatiniu) laikotarpiu (13—15 m.).
Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, pedagoginis eksperimentas, testavimas, matematinė statistika (koreliaci-
nio ryšio, rezultatų pokyčio aritmetinio vidurkio patikimumo nustatymas), lyginamoji analizė. Tirta 13—15 m. amžiaus
vaikų Kauno ledo ritulio komanda. Trejus metus tiriamieji treniravosi pagal eksperimentinę programą.
Nustatyta, kad ledo ritulininkų ūgis per metus vidutiniškai padidėjo 6,5 cm. Didžiausias ledo ritulininkų augimo
pokytis pastebėtas penkioliktais gyvenimo metais, pubertatiniu laikotarpiu. Tyrimo metu ledo ritulininkų kūno masė
buvo mažesnė už to paties amžiaus nesportuojančių vaikų. Bendrojo fi zinio parengtumo rezultatai gerėjo, tačiau ne-
vienodai. Ledo ritulininkų fi zinių ypatybių pokyčiai tyrimo laikotarpiu buvo tokie: staigiosios jėgos — horizontalaus
šuolio — 12,0%, vertikalaus — 10,8%; greitumo — 20 m bėgimo įsibėgėjus — 7,9%; jėgos greitumo — 30 m bėgimo
iš vietos — 4,4%, 20 m bėgimo iš vietos — 3,83%; plaštakos jėgos (dinamometrijos: dešinės — 27%, kairės — 26%);
jėgos ištvermės — prisitraukimų prie skersinio — 22%; vikrumo — spec. testo — 6,4%; greitumo ištvermės — 300 m
bėgimo — 12%.
Nustatant fi zinio vystymosi tarpusavio ryšį su fi zinėmis ypatybėmis, I tyrimo metu pastebėtas didžiausias tiesioginis
ūgio ryšys su staigiąja jėga (šuolio į tolį) bei plaštakos dinamometrija. Didžiausias atvirkštinis ryšys — su vikrumo
fi zine ypatybe (spec. testo). Didžiausias kūno masės tiesioginis ryšys — su plaštakos dinamometrija ir staigiąja jėga
(šuolio aukštyn). Sportininkų kūno masės rodikliai mažiausiai koreliuoja su vikrumo fi zine ypatybe (spec. testo). II
tyrimo metu buvo nustatytas didžiausias ūgio ir greitumo ištvermės (300 m bėgimo) tiesioginis ryšys, mažiausias — su
vikrumu. Kūno masės rodiklių didžiausias tiesioginis ryšys pastebėtas taip pat su plaštakos dinamometrija, o mažiau-
sias — su vikrumo ypatybe. III tyrimo metu nustatytas didžiausias ūgio ir staigiosios jėgos (šuolio į tolį) tiesioginis
ryšys, mažiausias (atvirkštinis) — su greitumo ištverme (300 m bėgimo). Didžiausias sportininkų kūno masės rodiklių
tiesioginis ryšys pastebėtas su staigiąja jėga (šuolio aukštyn), mažiausias — su greitumo ištverme (300 m bėgimo).

Raktažodžiai: pubertatinis amžius, tarpusavio ryšys, koreliacijos koeficientas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Girdauskas, G., & Kazakevičius, R. (2018). Ledo ritulininkų fizinio vystymosi ir fizinio parengtumo kaita bei priklausomybė pubertatiniu laikotarpiu. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(62). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.581

Issue

Section

Sports Coaching