Reguliarių sportinių žaidimų ir ciklinių sporto šakų pratimų poveikis 11—14 metų berniukų raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemoms

Authors

  • Arūnas Emeljanovas
  • Eurelija Venskaitytė
  • Laura Danusevičiūtė
  • Jonas Poderys

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.580

Abstract

Vaiko fi zinis išsivystymas yra endogeninių ir egzogeninių veiksnių sąveikos rezultatas. Širdies ir kraujagyslių sis-
temos (ŠKS) funkcinės galimybės dažnai tampa veiksniu, ribojančiu organizmo adaptacines galimybes, dėl to ŠKS
adaptacija prie fi zinių krūvių yra viena iš reikšmingų sąlygų, lemiančių bendrą organizmo prisitaikymą prie aplinkos
sąlygų.
Tyrimo tikslas — nustatyti 11—14 m. berniukų raumenų funkcijos bei širdies ir kraujagyslių sistemos adaptacijos
prie reguliarių ilgalaikių sportinių žaidimų ir ciklinių sporto šakų pratimų ypatumus. Panaudojant kompiuterinę
programą „Kaunas—Krūvis“, buvo registruojama 12 standartinių elektrokardiogramos (EKG) derivacijų. Santykinis
raumenų galingumas ir šuolių aukštis matuojamas tiriamajam atliekant 30 s vertikalaus šuoliavimo testą (atsistojus
ant kontaktinės platformos).
Tyrimo duomenys patvirtino daugelio kitų autorių teiginius, kad reguliarūs fi ziniai krūviai teigiamai veikia 11—14 m.
berniukų šuolių aukščio ir 11—13 m. berniukų santykinio raumenų galingumo rodiklius — blogiausi buvo nespor-
tuojančių vaikų. Žaidėjai pranašiausi vertinant daugelį širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių. Viso tyrimo metu jų
širdies susitraukimų dažnis buvo mažesnis už ciklinių šakų sportininkų ir nesportuojančių vaikų (ypač tai pasireiškė
13 m. amžiaus tarpsniu). 13 m. amžiaus grupės tiriamųjų elektrokardiogramos JT intervalo reikšmės po fi zinių krūvių
statistiškai patikimai (p < 0,05) skyrėsi tarp žaidėjų ir ciklinių šakų sportininkų bei nesportuojančių vaikų. Lygi-
nant 14 m. amžiaus grupes, buvo aptiktas mažesnis ŠKS rodiklių skirtumas tarp grupių. Apibendrinant  šio tyrimo
rezultatus galima teigti, kad išorinių ir vidinių veiksnių sąveika lemia 11—14 m. berniukų tiek raumenų, tiek širdies
ir kraujagyslių sistemų funkcinių galimybių lavėjimą ir jų poreiškio ypatumus fi zinių krūvių metu. Kintamo inten-
syvumo fi zinis krūvis, būdingas sportinių žaidimų pratyboms, yra reikšmingas išorinis veiksnys, lemiantis greitesnę
širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitą 13 m. amžiaus tarpsniu. Tačiau endogeniniai veiksniai, ypač
13—14 m. amžiaus tarpsniu, labai stipriai paveikia širdies ir kraujagyslių sistemą, dėl to net nesportuojančių vaikų
ŠKS funkciniai rodikliai sparčiai gerėja.

Raktažodžiai: adaptacija, amžiaus tarpsniai, širdies ir kraujagyslių sistema.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Emeljanovas, A., Venskaitytė, E., Danusevičiūtė, L., & Poderys, J. (2018). Reguliarių sportinių žaidimų ir ciklinių sporto šakų pratimų poveikis 11—14 metų berniukų raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemoms. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(62). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i62.580

Issue

Section

Sports Physiology