Miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių raiška

Authors

  • Šarūnas Šniras
  • Romualdas Malinauskas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.579

Abstract

Tyrimu siekta išsiaiškinti, kokie yra miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialiniai įgūdžiai. Mokslinė
problema yra ta, kad dar stokojama žinių, ar skiriasi miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių
įgūdžių lygis. Tyrimo tikslas — atskleisti miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių
raišką. Kėlėme hipotezę, kad miestų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių lygis yra aukštesnis.
Tyrimo metu buvo taikyti apklausos metodai. Esminiams socialiniams įgūdžiams vertinti taikytas adaptuotas R. Rig-
gio ir H. Friedman (1982) „Esminių socialinių įgūdžių klausimynas“. Vertinami šie socialiniai įgūdžiai: emocinis
ekspresyvumas, emocinis jautrumas, emocinė kontrolė, socialinis ekspresyvumas, socialinis jautrumas ir socialinė
kontrolė. Situaciniams socialiniams įgūdžiams vertinti taikytas E. Gambrill (1995) klausimynas (cituojama iš Hinsch,
Pfi ngsten, 1998), kurį patys adaptavome. Adaptuotame klausimyne pateikti šie socialiniai įgūdžiai: mokėjimas at-
sisakyti, reagavimas į pastabas, mokėjimas prieštarauti, atsiprašymas, pripažinimas klydus, mokėjimas džiaugtis
būti pagirtam, pradėti pokalbį, mokėjimas pakalbėti, mokėjimas užbaigti pokalbį, paprašyti pagalbos, sakyti gerus
žodžius, pasakyti ką jauti.
Konstatuojamojo tyrimo metu naudojant atsitiktinės serijinės atrankos principą, sudaryta tiriamųjų imtis iš miestų ir
rajonų krepšinio sporto mokyklų 407 moksleivių. Buvo tiriami 274 Kauno, Klaipėdos, Vilniaus miestų ir 133 Utenos,
Jonavos, Anykščių, Kauno, Biržų rajonų krepšinį žaidžiantys moksleiviai.
Rezultatai parodė, kad rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių esminiai socialiniai įgūdžiai (3,10 ± 0,37) yra sta-
tistiškai patikimai (p < 0,05) aukštesnio lygio nei miesto moksleivių (2,98 ± 0,47). Tyrimo rezultatai, be to, atskleidė,
kad tam tikrų esminių socialinių įgūdžių aukštesnis lygis yra būdingas rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleiviams.
Vis dėlto miestų ir rajonų moksleivių vertinimas statistiškai nesiskyrė pagal šiuos situacinius socialinius įgūdžius: mo-
kėjimą atsisakyti, reaguoti į pastabas, atsiprašyti, pripažinimą klydus, mokėjimą džiaugtis pagirtam, pradėti pokalbį,
pakalbėti, užbaigti pokalbį, paprašyti pagalbos. Tiek miestų, tiek rajonų 40—50% moksleivių šių minėtų situacinių
socialinių įgūdžių lygį vertino kaip vidutinį.

Raktažodžiai: esminiai socialiniai įgūdžiai, situaciniai socialiniai įgūdžiai, krepšinio sporto mokyklos.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Šniras, Šarūnas, & Malinauskas, R. (2018). Miestų ir rajonų krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių raiška. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(63). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.579

Issue

Section

Social Sciences in Sport