Krepšininkų (jaunučių) valios savybės

Authors

  • Romualdas Malinauskas
  • Almantas Dumbliauskas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.572

Abstract

Norint pasiekti didžiausių laimėjimų sporte, būtina labai stipri valia. Sportininko valia ugdoma fi zinio, techninio,
taktinio ir psichologinio rengimo metu. Jaunučių amžius ypač tinkamas krepšinį žaidžiančių berniukų ir mergaičių
valios savybėms ugdyti. Parinkdamas sportininkui fi zinį pratimą ir jį dozuodamas, treneris privalo atsižvelgti ir į to
pratimo bei jo dozės poveikį valiai: sudaromi sunkumai turi didėti pamažu, reikalauti iš sportininko valios pastangų,
kartu būti jam įveikiami.
Straipsnyje analizuojama, kokios valios savybės yra būdingiausios krepšininkams (jaunučiams), kaip skiriasi krep-
šinį žaidžiančių berniukų ir mergaičių valios savybių raiškos lygis. Siekiant užsibrėžto tikslo buvo sprendžiami tokie
uždaviniai: atskleisti krepšininkų (berniukų ir mergaičių) valios savybes, taikant tiriamųjų savęs vertinimo metodiką;
ištirti krepšininkų (berniukų ir mergaičių) valios savybes, taikant ekspertų vertinimo metodiką. Keliama prielaida,
kad krepšinį žaidžiančių berniukų (jaunučių) valios savybių raiškos lygis yra aukštesnis nei mergaičių (jaunučių).
Taikyti šie tyrimo metodai: anketinės apklausos (modifi kuota T. Dembo—S. Rubinštein metodika valios savybių
raiškos lygiui nustatyti (cituojama iš Елисеев, 1994)), ekspertų vertinimo metodika ryžtingumui ir iniciatyvumui tirti
(Palaima, 1984), matematinė statistika (χ² kriterijus).
Taikant atsitiktinės atrankos procedūrą Kauno apskrities krepšinį žaidžiančių jaunučių sporto klubuose, į 116 tiriamųjų
imtį pateko Kauno krepšinio klubo „Žvaigždžių tornadas“ berniukų komandos, Alytaus sporto mokyklos „Jotvingių“
ir „Vidzgirio“ mergaičių komandos. Ištirti 58 (15—16 m.) jaunieji krepšininkai ir 58 (15—16 m.) krepšininkės.
Taikant anketinės apklausos metodą buvo nustatyta, kad krepšininkų berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal
ryžtingumą ir drąsumą statistiškai patikimai skiriasi: berniukai ryžtingesni (p < 0,01) ir drąsesni (p < 0,05) už
mergaites. Be to, berniukai yra ir tikslingesni (p < 0,05). Ištyrus krepšininkų (berniukų ir mergaičių) valios savybes,
taikant ekspertų vertinimo metodiką, paaiškėjo, kad krepšininkai (berniukai) ryžtingesni (p < 0,01) nei krepšininkės
mergaitės, tačiau taikant χ² kriterijų nustatyta, kad 15—16 metų jaunieji krepšininkai ir krepšininkės statistiškai
patikimai nesiskiria pagal iniciatyvumą (p > 0,05).

Raktažodžiai: valia, valios savybės, krepšinis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Malinauskas, R., & Dumbliauskas, A. (2018). Krepšininkų (jaunučių) valios savybės. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(63). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.572

Issue

Section

Social Sciences in Sport