Lietuvos jaunųjų slidininkų rengimo europos olimpinių dienų festivaliui charakteristika

Authors

  • Jurgita Kančauskaitė
  • Kazys Milašius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.570

Abstract

Jaunųjų Lietuvos slidininkų rengimo pagrindinis uždavinys — parengti juos taip, kad būdami suaugusiais siektų
puikių sportinių rezultatų. Siekti gerų rezultatų jaunių grupėje — nėra svarbiausias uždavinys. Todėl negalima tikėtis,
kad labai suintensyvinus treniruotės vyksmą iki 20 metų amžiaus galima parengti didelio meistriškumo slidininkus.
Pasaulio čempionato ir olimpinių žaidynių slidinėjimo nugalėtojai dažniausiai būna 22—36 metų amžiaus. Lietuvoje
dar nepakankamai ištirtas jaunųjų 15—16 metų slidininkų rengimas, todėl kyla mokslinė problema, kaip Lietuvoje,
esant specifi nėms socialinėms, klimatinėms sąlygoms, geriau suplanuoti jaunųjų sportininkų rengimą, kad jie galėtų
kuo geriau atstovauti Lietuvai jaunimo, o vėliau ir suaugusiųjų varžybose. Šio tyrimo objektas — Lietuvos jaunųjų
slidininkų fi zinio krūvio, fi zinių ir funkcinių galių kaita per treniruotės metinį ciklą.
Tyrimo tikslas — išnagrinėti ir apibendrinti jaunųjų 15—16 m. amžiaus Lietuvos slidininkų rengimo ypatumus. Iša-
nalizavome sportininkų rengimo dokumentus, sportininkų dienoraščius, apibendrinome VPU Sporto mokslo instituto
laboratorijoje atliktų tyrimų duomenis. Lietuvos jaunųjų slidininkų atliktą krūvį palyginome su tokio pat amžiaus
sportininkų fi zinio krūvio modelinėmis charakteristikomis (Čepulėnas, 2001). Tiriamųjų grupę sudarė Lietuvos jaunių
slidinėjimo rinktinės nariai: trys vaikinai ir trys merginos, kurie rengėsi ir dalyvavo Europos olimpinių dienų žiemos
festivalyje.
Fizinio krūvio apimties per metinį ciklą analizė rodo, kad merginų treniruotės krūvis atitinka jų amžiaus slidininkių
modelines charakteristikas, tačiau visų slidininkių treniruotės krūvis buvo per mažo intensyvumo. Vaikinų krūvis
taip pat viršijo modelinėse charakteristikose nurodomo krūvio apimtį, tačiau ir jis buvo pernelyg mažo intensyvumo.
Vaikinai per daug treniravosi I intensyvumo zonoje, per mažai — III—IV.
Slidininkų organizmo adaptacijos prie fi zinių krūvių tyrimai parodė, kad sportininkų funkcinė galia kito banguotai.
Tyrimai, atlikti varžybų laikotarpio pradžioje, parodė, kad sportininkų fi zinė ir funkcinė galia buvo vidutinio lygio.
Ne visi sportininkai varžybų laikotarpio pradžioje buvo pasiekę geriausią funkcinės galios lygį — jie nepasiekė lite-
ratūros šaltiniuose rekomenduojamo.
Svarbiausiose sezono varžybose — Europos olimpinių dienų festivalyje (Šveicarijoje) — sportininkai pasirodė vidu-
tiniškai, užimdami vietas 3 ir 4 dešimtuke.

Raktažodžiai: slidinėjimas, jaunųjų sportininkų rengimas, fizinės ir funkcinės galios, fizinis krūvis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Kančauskaitė, J., & Milašius, K. (2018). Lietuvos jaunųjų slidininkų rengimo europos olimpinių dienų festivaliui charakteristika. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(63). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.570

Issue

Section

Sports Coaching