Parametrinio mokymo poveikis jaunesniojo mokyklinio amžiaus (8—10 m.) vaikų judesių kūrybingumui

Authors

  • Rima Bakienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.564

Abstract

Judesių, veiksmų, jų derinių išmokimo, praktinio taikymo galimybių tikslingumo kintamomis sąlygomis, naujų judesių
kūrimo ir kitų klausimų sudėtingumas neleidžia apsiriboti vien tik tradiciniais judesių, veiksmų mokymo metodais, o
verčia ieškoti naujų pedagogikos, psichologijos, fi ziologijos ir kitais mokslais paremtų metodų, priemonių, koncep-
tualiai pagrįsti naujų, sudėtingesnių judesių, veiksmų ir jų derinių mokymo veiksmingumą vaikų amžiaus tarpsniais
(Beek, Lewbel, 1995; Skurvydas, 1998; Schmidt, Wrisberg, 2000 ir kt.).
Judesių, veiksmų išmokimas veiksmingas tik tada, kai išmoktą judesį, veiksmą vaikas geba taikyti naujomis sąlygomis,
kai įgytas įgūdis ilgai atsimenamas, patvarus (Schmidt, 1988, 1991; Skurvydas, Gedvilas, 2000). Mokslinė problema:
ar veiksmingas parametrinis mokymas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus mokant atlikti sudėtingus judesius,
veiksmus naujomis sąlygomis? Tyrimo tikslas — nustatyti ir įvertinti, kaip parametrinis judesių mokymas veikia
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sudėtingų judesių išmokimo kūrybingumą.
Norint išsiaiškinti parametrinio ir standartinio mokymo poveikį jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų judesių
kūrybingumui, buvo atliktas pedagoginis eksperimentas, kurio metu tirti 45 (24 berniukai ir 21 mergaitės) Kauno mie-
sto N vidurinės mokyklos trečios klasės mokiniai. Pedagoginiame eksperimente dalyvavo dvi mokinių klasės (grupės):
kontrolinė ir eksperimentinė. Kontrolinė mokinių grupė — tai standartinio mokymo vaikų grupė, eksperimentinė — pa-
rametrinio mokymo grupė.
Atlikus eksperimentą galima teigti, kad parametrinis sudėtingų judesių mokymo metodas pasikeitus išorės sąlygoms
(krypčiai ir atstumui), bet nekeičiant judesių struktūros, yra veiksmingesnis vaikų gebėjimui atkurti ir pritaikyti
anksčiau išmoktus judesius, jų derinius naujomis sąlygomis — judesių kūrybingumui. Lyties požiūriu tirtų 8—10
metų mergaičių ir berniukų naujų, sudėtingų judesių, jų derinių atsiminimo, atkūrimo ir pritaikymo naujomis
sąlygomis (judesių kūrybingumo praėjus ilgesniam laikui) kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai geresni buvo berniukų
(p < 0,05).

Raktažodžiai: parametrinis mokymas, mokymas kintamomis ir standartinėmis sąlygomis, jaunesnysis mokyklinis amžius, judesių kūrybingumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-06

How to Cite

Bakienė, R. (2018). Parametrinio mokymo poveikis jaunesniojo mokyklinio amžiaus (8—10 m.) vaikų judesių kūrybingumui. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(63). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i63.564

Issue

Section

Social Sciences in Sport