Kolegijų dėstytojų imlumas pedagoginėms inovacijoms: racionalus ar iracionalus?

Authors

  • Nijolė Zinkevičienė
  • Brigita Janiūnaitė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.562

Abstract

Vykstant sparčiai kaitai visose gyvenimo srityse, taip pat ir švietimo, aukštųjų mokyklų dėstytojai turi būti imlūs
naujovėms, be kurių diegimo jie negalėtų atliepti šiuolaikinių tendencijų. Tačiau jų imlumas turi būti ne bet koks,
o racionalus: dėstytojo veikla surandant, priimant (arba atmetant), transformuojant ir panaudojant pedagogines
inovacijas turi būti pagrįsta, apgalvota, tikslinga, efektyvi. Pedagoginių inovacijų įgijimo etapu racionaliai imlus
dėstytojas, skatinamas vidinių ir (ar) išorinių impulsų, priima sprendimą pradėti pedagoginių inovacijų paiešką,
nustato paieškos lauką, atsirenka geriausius pedagoginių inovacijų šaltinius ir kuria jų banką.
Straipsnyje analizuojama mokslinė problema šiuo klausimu — ar „vėluojančios“ šalies (tokios, kuri konkuruoja
su išsivysčiusiomis šalimis bendroje erdvėje, tačiau nelygiomis sąlygomis (Storper ir kt., 1998)) kolegijų dėstytojai
racionaliai imlūs pedagoginėms inovacijoms?
Tyrimo tikslas — nustatyti kolegijų dėstytojų imlumo pedagoginėms inovacijoms raišką.  
Tyrimas atliktas taikant duomenų rinkimo (apklausos raštu) ir duomenų apdorojimo metodus (mokslinės literatūros
analizę, faktorių ir klasterių analizes). Tyrimo duomenys apdoroti, naudojant SPSS (Statistic Package for Social
Sciences) programinį paketą.
Empirinis tyrimas atliktas Lietuvos valstybinėse kolegijose, apklausus 352 specialybės modulių, užsienio kalbų ir
informacinių technologijų dėstytojus. Tyrimas atliktas 2006 m. kovo mėnesį.
Rezultatai rodo, kad pedagoginių inovacijų paieškos lauko nustatymo ir pedagoginių inovacijų šaltinių atrankos eta-
pais kolegijų dėstytojai yra linkę į racionalų imlumą: nors atlieka apgalvotas, tikslingas veiklas, tačiau nepakankami
naudoja pedagoginių inovacijų ir jų šaltinių fi ltrus. Informacijos apie pedagoginių inovacijų šaltinius banko kūrimo
etapu du trečdaliai dėstytojų turi racionalaus imlumo bruožų, nes kaupia informaciją apie geriausius pedagoginių
inovacijų šaltinius įvairiomis formomis. Tačiau trečdalis dėstytojų yra tos nuomonės, kad tokios informacijos nebūtina
kaupti. Todėl šių dėstytojų imlumas pedagoginėms inovacijoms informacijos apie šaltinius informacijos banko kūrimo
etapu traktuotinas kaip iracionalus.

Raktažodžiai: racionalus imlumas, pedagoginės inovacijos, dėstytojų veikla.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Zinkevičienė, N., & Janiūnaitė, B. (2018). Kolegijų dėstytojų imlumas pedagoginėms inovacijoms: racionalus ar iracionalus?. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(65). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.562

Issue

Section

Social Sciences in Sport