Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo metodologinis pagrindimas

Authors

  • Giedrė Judita Rastauskienė
  • Ina Marija Šeščilienė
  • Ilona Tilindienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.559

Abstract

Šiame straipsnyje pateikiamas studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo me-
todologinis pagrindimas, atliktas statistiniais metodais, naudojant balinę matavimo skalę, duomenų standartizavimą
ir faktorių analizę, kuri leidžia išskirti du dėstymo kokybės faktorius: pirmą — dalyko ypatybes, antrą — dėstytojo
savybes.
Dėstymo kokybę nagrinėjome studento poreikių aspektu, kai dėstymo kokybė yra laikoma studijų paslaugos tiesiogi-
nio vartotojo poreikius tenkinančiu rezultatu, atitinkančiu jo suvokiamus dėstymo paslaugos modelio privalumus ir
trūkumus. Atsižvelgdami į sudėtingą ir nevienareikšmišką dėstymo kokybės traktavimą, nagrinėjome tik tuos dalykų
dėstymo kokybės indikatorius, kurie, mūsų nuomone, gali daryti įtaką studentų įgyjamoms kompetencijoms.
Pasibaigus 2005—2006 mokslo metams, buvo apklausti Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) bakalauro studijų
pakopos 1077 dieninės ir neakivaizdinės studijų formos I—IV kurso studentai, kurie išreiškė nuomonę apie studijuotų
dalykų dėstymo kokybės indikatorius. Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų verti-
nimo metodologinis pagrindimas leido nustatyti ir interpretuoti LKKA bakalauro dieninės ir neakivaizdinės formos
studentų, kaip studijų paslaugos tiesioginių vartotojų, nuomonę apie 2005—2006 m. m. studijų dalykų dėstymo
kokybę.
Gauti rodikliai: studijų dalykų aktualumo profesijai ir pasitenkinimo dėstytojo savybėmis rodikliai gali būti naudojami
atskirų studijų dalykų dėstymui įvertinti, tačiau turi būti nagrinėjami kartu su kitų to paties dalyko dėstytojų dėstomų
dalykų rodikliais ir įgauną prasmę tik tada, kai naudojami kaip priemonė dėstymo procesui tobulinti.
Tyrimo rezultatai neatskleidžia dėstymo kokybės, tačiau leidžia išsamiai analizuoti subjektyvią studentų nuomonę,
patikrinti parengtą tyrimo duomenų apdorojimo ir interpretavimo metodiką. Vienas iš autorių tikslų — paskatinti
akademinės bendruomenės diskusiją apie dėstymo kokybės būklę.

Raktažodžiai: dėstymo kokybė, kokybės indikatoriai, dėstymo kokybės tyrimo metodologija.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Rastauskienė, G. J., Šeščilienė, I. M., & Tilindienė, I. (2018). Studentų nuomonės apie studijų dalykų dėstymo kokybę tyrimo duomenų vertinimo metodologinis pagrindimas. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(65). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.559

Issue

Section

Social Sciences in Sport