Šuolių atlikimo tikslumo ir stabilumo kaita mokymosi metu

Edita Lingytė, Albertas Skurvydas, Jūratė Kudirkaitė, Kazimieras Pukėnas, Tomas Venckūnas, Viktoras Šilinskas, Raminta Sakalauskaitė

Abstract


Tyrimo tikslas — ištirti, kaip mokomasi judesių stabilumo ir tikslumo 9 pratybų metu atliekant vertikalius 30% mak-
simalaus aukščio šuolius.
Buvo tiriami nesportuojantys fi ziškai aktyvūs vyrai (n = 8), kurių amžius — 20,3 ± 0,7 metų, ūgis — 182,0 ± 3,5 cm,
kūno svoris — 77,5 ± 9,1 kg. Tiriamieji 3 savaites (3 kartus per savaitę) mokėsi tiksliai atlikti 30% maksimalaus
aukščio šuolius ant KISTLER tenzoplokštės. Šuoliai buvo atliekami be rankų mosto (rankos laikomos ant klubų), amor-
tizuojamai pritūpus per kelių sąnarius iki 90º kampo, liemuo — vertikalios padėties. Po lėkimo fazės nusileidžiant,
kelio sąnarys buvo maždaug 180º kampu. Likus 4 dienoms iki tyrimo, tiriamieji supažindinti su jo eiga ir pamokyti
taisyklingai atlikti vertikalius maksimalaus pajėgumo šuolius. Kiekvienos mokymosi dienos pratybų pradžioje buvo
atliekami 3 šuoliai maksimaliomis pastangomis, ir pagal geriausią rezultatą nustatomas 30% šuolio aukštis. Per
vienerias šuolių mokymosi pratybas buvo atliekami 100 30% maksimalaus aukščio šuolių. Po paskutinio pašokimo
praėjus 3 min, vėl buvo atliekami 3 maksimalių pastangų šuoliai.
Rezultatai parodė, kad tiriamųjų kiekvienos dienos maksimalus šuolio aukštis, išmatuotas prieš pratybas ir po jų, išliko
nepakitęs (p > 0,05). Palyginus pirmų ir paskutinių pratybų absoliučias ir kaitumo klaidas, nustatytas statistiškai
patikimas skirtumas (p < 0,05) — devintose šuolių mokymosi pratybose tiriamiesiems atliekant 30% maksimalaus
aukščio šuolius nustatyti mažiausi kaitumo ir absoliučių klaidų dydžiai. Per 9 pratybas labiausiai pakito kaitumo
klaidos, skirtumas nuo pirmų pratybų — 34,4 ± 0,2%. Per pirmas pratybas atliekant pirmus 10 šuolių nustatytos
didžiausios absoliučių ir kaitumo klaidų reikšmės, lyginant su kitų serijų šuoliais (p < 0,05).
Taigi galima daryti išvadą,, kad mokymasis kuo tiksliau atlikti 30% maksimalaus aukščio šuolius sumažina pašokimo
kaitumo ir absoliučių klaidų dydį. Vidiniai modeliai, padedantys tiksliai atlikti judesius, susidaro jau po 10 šuolių.

Raktažodžiai: judesių mokymasis, vertikalūs šuoliai, vidiniai modeliai.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.556