Geriausių pasaulio moterų krepšinio komandų metimų į krepšį rodiklių kaita

Rasa Kreivytė, Antanas Čižauskas

Abstract


Svarbiausi kriterijai, pagal kuriuos galima spręsti apie krepšininkų ir komandų žaidimą, yra varžybinės veiklos
rodikliai, jų kaita pagrindinėse varžybose. Kartu tai labai svarbi ir mokslo tyrimo sritis (Jozwiak, Wagner, 1998;
Milanovič, 2000; Sampaio & Janeira, 2003; Stonkus, 2003; Hughes  & Franks, 2004  ir kt.). Viena iš kriterijų sis-
temos dalių, leidžiančių objektyviai nustatyti ir įvertinti komandų  žaidimą, yra žaidimo kiekybiniai ir kokybiniai
rodikliai — modelinės krepšinio komandų charakteristikos.
 Geriausių pasaulio moterų krepšinio komandų ilgalaikių kiekybinių ir kokybinių žaidimo rodiklių svarbiausiose
varžybose lyginamoji analizė ilgą laikotarpį leidžia parengti komandų žaidimo modelines charakteristikas, ir tai
yra svarbi mokslinio tyrimo sritis. Tokio pobūdžio moterų komandų žaidimo rodiklių tyrimų trūksta, todėl kėlėme
klausimą: kokios pagrindinių žaidimo komponentų — komandų metimų į krepšį kiekybinių, kokybinių ir modelinių
rodiklių — kitimo tendencijos.
Tyrimo tikslas — nustatyti ir įvertinti geriausių pasaulio moterų krepšinio komandų metimų į krepšį kiekybinių ir
kokybinių  rodiklių  kaitą (1998—2006 m.).
Matematinės statistikos metodais buvo tirta 1998, 2002, 2006 m. pasaulio moterų krepšinio čempionatų aštuonių
(n = 8) geriausių komandų metimų į krepšį rodikliai (atvejų skaičius — 216).
Geriausių pasaulio moterų krepšinio komandų pelnomų taškų skaičius per rungtynes 1998 m. (76,3 ± 13,5), 2002 m.
(79,0 ± 16,1) ir 2006 m. (75,6 ± 14,5) pasaulio čempionatuose iš esmės nesiskyrė.
Metimų iš arti ir iš vidutinių nuotolių tikslumas didesnis 2002 m. (47,5 ± 9,2 ir 50,4%) negu 1998 m. (53,0 ± 8,7 ir
47,1%) ir 2006 m. pasaulio čempionatuose (46,9 ± 7,1  ir 46,6%).
Tolimų metimų tikslumas per rungtynes didesnis 2002 m. (14,3 ± 5,3 ir 38,3%) negu 1998 m. (11,6 ± 3,9 ir 31,8%) ir
2006 m. pasaulio čempionatuose (16,9 ± 4,7 ir 33,5%).
Baudų metimo tikslumas per rungtynes didesnis 2002 m. (19,6 ± 7,1 ir 75,6%) nei 1998 m. (21,9 ± 7,2 ir 71,5%) ir
2006 m. pasaulio čempionatuose (20,0 ± 5,0 ir 71,8%).

Raktažodžiai: krepšinis, varžybinė veikla, žaidimo rodikliai, modelinės komandos charakteristikos, kiekybiniai rodikliai, kokybiniai rodikliai.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.555