Kai kurių fiziologinių rodiklių kitimo įvertinimas atsigavimo laikotarpiu po submaksimalaus fizinio krūvio mėginio

Authors

  • Alma Kajėnienė
  • Alfonsas Vainoras
  • Renata Žumbakytė
  • Kristina Berškienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.553

Abstract

Tyrimo tikslas — ištirti krepšininkų, futbolininkų, nesportuojančių asmenų (vyrų ir moterų) organizmo atsigavimo fi -
ziologinių rodiklių pokyčio dydžius kiekvieną atsigavimo minutę po submaksimalaus fi zinio krūvio ir juos palyginti.
Ištirta 270 asmenų: trys vyrų (krepšininkų (KV), futbolininkų (FV) ir nesportuojančiųjų (NV)) ir dvi moterų ( krepši-
ninkių (KM) ir nesportuojančiųjų (NM)) grupės.
Norėdami nuodugniau išanalizuoti sportininkų atsigavimo po dozuoto fi zinio krūvio kaitą, taikėme integralios orga-
nizmo reakcijos į fi zinį krūvį modelį, kuris apima reguliacinės (centrinės nervų sistemos, autonominio, humoralinio
valdymo), aprūpinančiosios (kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių) ir vykdančiosios (fi zinio krūvio metu veikliųjų rau-
menų grupių) sistemų sąsają ir jų poreiškį krūvio metu. Naudota KMU Kardiologijos institute sukurta automatizuota
EKG analizės sistema „Kaunas—Krūvis“, kuri sinchroniškai registruoja ir analizuoja išugdomą raumenų galingumą,
arterinį kraujo spaudimą ir EKG. Atliktas visų tiriamųjų kompiuterizuotas veloergometrinis fi zinio krūvio mėginys
naudojant trumpalaikį provokacinį tyrimo protokolą. Sveikos nesportuojančios moterys pradėjo krūvį atlikti nuo
50 W galingumo ir kas minutę jį didino po 25 W iki submaksimalaus išugdomo (50 + n × 25 W). Kiti krūvį pradėjo
nuo 50 W galingumo ir kas minutę jį didino po 50 W iki submaksimalaus (50 + n × 50 W). Atsigavimo laikotarpis
registruotas penkias minutes. Vertinti fi ziologinių rodiklių (širdies susitraukimų dažnio (HR), intervalo JT, t. y. (JT),
sistolinio arterinio kraujo spaudimo (T), santykinės repoliarizacijos JT / RR, t. y. (JT / RR) ir santykinės pulsinės am-
plitudės (S–D) / S) pokyčio dydžiai ir seka kiekvieną atsigavimo minutę. Dydžiai S ir HR labiau sietini su reguliacija,
o (S–D) / S ir JT — su atskirų organų funkcija ir nusako periferijos atsaką.
Atlikus tyrimą padarytos tokios išvados:
1. Skirtingi atsigavimo rodikliai patikimai skiriasi atsigavimo greičiu.
2. Futbolininkų, krepšininkų, nesportuojančiųjų, vyrų ir moterų atskirų fi ziologinių procesų atsigavimo greičiai bei
jų seka skiriasi.

Raktažodžiai: elektrokardiogramos pokyčiai, krūvis, atsigavimas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Kajėnienė, A., Vainoras, A., Žumbakytė, R., & Berškienė, K. (2018). Kai kurių fiziologinių rodiklių kitimo įvertinimas atsigavimo laikotarpiu po submaksimalaus fizinio krūvio mėginio. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(65). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i65.553

Issue

Section

Sports Physiology