Suaugusiųjų požiūris į fizines bausmes kaip į pedagoginę elgesio korekcijos priemonę

Authors

  • Daiva Majauskienė
  • Jolanta Paulauskienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.532

Abstract

Suaugusieji turi daug vaiko negatyvaus elgesio korekcijos priemonių. Jie gali vaikui kantriai paaiškinti, kodėl jo
veiksmai yra netinkami ir kokio elgesio tikisi iš savo vaiko arba be komentarų taikyti įvairias bausmes. Aptarsime tik
fi zines bausmes, nes nėra vieningos mokslininkų nuomonės apie tokių priemonių pasekmes vaiko asmenybės raidai,
o suaugusieji jas ypač dažnai taiko vaiko elgesio korekcijai.
Tyrimo tikslas — suaugusiųjų požiūrio į fi zines bausmes, kaip į pedagoginę elgesio korekcijos priemonę, tyrimas.
Ištirta 100 respondentų imtis (50 vyrų ir 50 moterų), sudaryta patogiuoju būdu. Tyrimui atlikti sudarėme anketą, rem-
damiesi viešosios nuomonės ir rinkos tyrimo centro „VILMORUS“ gyventojų apklausos metodika, vaikų patiriamam
smurtui tirti (1999). Tyrimo medžiaga analizuota taikant matematinės statistikos metodus. Gautų rezultatų skirtumo
patikimumas buvo apskaičiuojamas pagal chi kvadrato (χ²) kriterijų, kuris naudojamas hipotezėms apie kintamojo
skirstinį populiacijoje tikrinti. Pasirinktas patikimumo lygmuo α = 0,05. Rezultatų skirtumas laikytas reikšmingu,
kai p < 0,05.
Išsiaiškinta, kad fi zines bausmes naudoja daugumas tėvų (atitinkamai 52% vyrų ir 78% moterų) (p < 0,05). Moterys
reikšmingai dažniau nei vyrai yra patys patyrę fi zinę bausmę vaikystėje. Pastaruoju metu pastebima tendencija, kad
fi zinė bausmė vaikams, kaip elgesio korekcijos priemonė, pasirenkama rečiau. Respondentus tėvai vaikystėje dažniau-
siai bausdavo už neklusnumą atsikalbinėjimą, dingimą iš namų, melą. Pagrindinės priežastys, dėl kurių respondentai
baudžia savo vaikus, — atsikalbinėjimas, neklusnumas, melas, blogi pažymiai, prasta tėvų nuotaika. Beveik pusė
respondentų (58% vyrų ir 48% moterų) mano, kad fi zinės bausmės padeda tapti geresniu žmogumi. Nuomonei, kad
fi zinės bausmės yra būtina auklėjimo priemonė, prieštarauja 52% vyrų ir 22% moterų. Tačiau tik trečdalis respondentų
(30% vyrų ir 28% moterų) mano, kad fi zines bausmes reikia uždrausti įstatymu.

Raktažodžiai: elgesio korekcija, fizinė bausmė, fizinių bausmių taikymo priežastys, fizinių bausmių pasekmės.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Majauskienė, D., & Paulauskienė, J. (2018). Suaugusiųjų požiūris į fizines bausmes kaip į pedagoginę elgesio korekcijos priemonę. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(67). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.532

Issue

Section

Social Sciences in Sport