Lengvąja atletika užsiimančių paauglių asmenybės nerimo ir psichinės būsenos prieš varžybas ypatumai

Authors

  • Skaistė Laskienė
  • Akvilė Gedvilaitė Moan

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.531

Abstract

Nerimo prieš varžybas tema yra labai aktuali ne tik profesionaliems sportininkams, bet ir fi zinius, emocinius, socia-
linius pokyčius išgyvenantiems paaugliams, kurie aktyviai sportuoja, dalyvauja varžybose. Tyrimo objektu pasirinkti
lengvąja atletika užsiimančių paauglių (atrankos kriterijus — 12—18 m. jaunuoliai) asmenybės nerimo ir psichinės
būsenos prieš varžybas ypatumai. Kelta hipotezė, kad asmenybės nerimas ir psichinės būsenos prieš varžybas kom-
ponentai (fi zinis, emocinis ir kognityvusis) statistiškai patikimai skiriasi priklausomai nuo lyties.
Jaunųjų sportininkų asmenybės nerimo lygis tirtas Dž. Teiloro klausimynu. V. A. Aleksejevo priešvaržybinės psichinės
būsenos įvertinimo klausimynu nustatyti vyraujantys psichinės būsenos komponentai tarp paauglių.
Išanalizavus lengvąja atletika užsiimančių paauglių asmenybės nerimo lygio rezultatus, patikimo skirtumo tarp lyčių
neaptikta (p > 0,05).
Ištyrus lengvąja atletika užsiimančių paauglių psichinės būsenos prieš varžybas pobūdį (fi zinį, emocinį bei kognity-
vųjį komponentus), nustatytas statistiškai patikimas merginų ir vaikinų priešvaržybinės psichinės būsenos rodiklių
skirtumas (p < 0,05). Taip pat paaiškėjo, kad nepriklausomai nuo lyties vyrauja kognityviojo (mintinio) psichinės
būsenos komponento raiška.
Palyginome ir lengvąja atletika užsiimančių paauglių asmenybės nerimo ir psichinės būsenos prieš varžybas ypatumų
priklausomumą nuo lyties. Paaiškėjo, kad lengvąja atletika užsiimančių paauglių priešvaržybinės psichinės būsenos
ir asmenybės nerimo raiškos tyrimo rezultatai, gauti įvertinus kiekvieno tiriamojo psichinę būseną individualiai pagal
abi metodikas, statistiškai patikimai skiriasi lyties aspektu (p < 0,05).
Polinkis jausti neadekvatų nerimą per varžybas trukdo sportininkams. Esant aukštam nerimo lygiui, dažnai nepa-
siekiama gerų sportinių rezultatų, todėl tokiems sportininkams reikia skirti ypatingą dėmesį. Kiekvieno trenerio ir
sporto psichologo pareiga padėti sportininkui nugalėti arba nors kiek prislopinti tokią būseną ir jos neigiamą poveikį
sportiniams rezultatams.

Raktažodžiai: lengvoji atletika, asmenybės nerimas, psichinė priešvaržybinė būsena.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Laskienė, S., & Moan, A. G. (2018). Lengvąja atletika užsiimančių paauglių asmenybės nerimo ir psichinės būsenos prieš varžybas ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(67). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.531

Issue

Section

Social Sciences in Sport