Lietuvos boksininkų ir karatė kovotojų sportinės veiklos motyvai

Authors

  • Vida Ivaškienė
  • Virgilijus Vytautas Mačiulis
  • Leonas Meidus
  • Vidas Bružas
  • Vladas Juknevičius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.529

Abstract

Tirti savo auklėtinių sportinės ir varžybinės veiklos motyvus, šiuos motyvus skiepyti — svarbi trenerio darbo sritis.
Lietuvoje boksininkų ir karatė kovotojų sportinės veiklos motyvai iki šiol menkai tyrinėti.
Tyrimo tikslas — ištirti ir palyginti Lietuvos boksininkų, karatė kovotojų sportinės veiklos motyvus.
Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketavimas, matematinė statistika.
Anketinė apklausa atlikta 2004 metais per Lietuvos suaugusiųjų bokso pirmenybes. Buvo tiriama 30 Lietuvos
boksininkų ir 32 karatė kovotojai (n = 62). Anketinėje apklausoje dalyvavo 29 didelio (14 boksininkų ir 15 karatė
kovotojų) ir 33 mažo meistriškumo (16 boksininkų ir 17 karatė kovotojų) sportininkai. Tiriamųjų amžiaus vidur-
kis — 20,5 ± 2,3 metų.
Tiriamiesiems buvo pateikta 56 klausimų standartizuota F. Herzberg anketa, aprobuota LKKA Sporto pedagogikos
ir psichologijos katedros, norint nustatyti šiuos aštuonis veiklos motyvus: fi nansinį, pripažinimo ir dėkingumo, atsa-
komybės, santykių su vadovu, karjeros, laimėjimų, darbo turinio, bendradarbiavimo.
Tyrimo rezultatai apdoroti matematinės statistikos metodais. Apskaičiuotos gautų rezultatų vidutinės reikšmės, vidu-
tinis kvadratinis nuokrypis. Skirtumo patikimumas nustatytas pagal Stjudento t kriterijų. 95% patikimumo lygmuo
(p < 0,05) laikytas statistiškai patikimu.
Nustatyta, kad didelio meistriškumo Lietuvos boksininkams ir karatė kovotojams reikšmingiausi darbo turinio ir
laimėjimų motyvai, mažo meistriškumo sportininkams — darbo turinio, bendradarbiavimo ir atsakomybės. Didelio
meistriškumo boksininkams fi nansinis, pripažinimo ir dėkingumo, karjeros ir laimėjimų motyvai yra svarbiausi,
palyginti su karatė kovotojų (p < 0,05). Mažo meistriškumo boksininkams fi nansinis motyvas svarbesnis nei tokio
paties meistriškumo karatė kovotojams (p < 0,05), bet mažiau svarbus nei didelio meistriškumo boksininkams
(p < 0,001). Visiems respondentams nereikšmingiausias yra karjeros motyvas.

Raktažodžiai: sportinės veiklos motyvai, didelis ir mažas meistriškumas, boksas, karatė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Ivaškienė, V., Mačiulis, V. V., Meidus, L., Bružas, V., & Juknevičius, V. (2018). Lietuvos boksininkų ir karatė kovotojų sportinės veiklos motyvai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(67). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.529

Issue

Section

Social Sciences in Sport