Šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, kai kurie gyvensenos ypatumai

Authors

  • Liudmila Dregval
  • Aušra Petrauskienė
  • Sandra Petkutė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.527

Abstract

Pirmą kartą Lietuvoje atliktas tarptautinis šeimų gyvensenos tyrimas. Tyrimo tikslas — įvertinti šeimų, auginančių
ikimokyklinio amžiaus vaikus, kai kuriuos gyvensenos (mitybos, fi zinio aktyvumo, žalingų įpročių) ypatumus.
Tyrimas atliktas 2007 m. atsitiktinai pasirinktose Kauno miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Anoniminės anke-
tinės apklausos būdu apklausta 271 šeima. Į anketos klausimus dažniau atsakinėjo mamos. Mamų ir tėčių išsilavini-
mas skyrėsi: tėčių su aukštuoju išsilavinimu buvo pusantro karto mažiau negu mamų. Nustatyta, kad ikimokyklinio
amžiaus vaikų šviežių daržovių ir vaisių vartojimas yra nepakankamas. Bent kartą per dieną šviežias daržoves valgė
du trečdaliai vaikų, tris kartus per dieną — tik kas dvidešimtas vaikas. Šviežių vaisių ikimokyklinukai valgė šiek
tiek dažniau negu daržovių: tris kartus per dieną juos valgė kas dešimtas. Nustatyta vaiko šviežių daržovių ir vaisių
valgymo dažnio sąsajos su tėvų išsilavinimu tendencija: dažniau šie produktai valgomi tose šeimose, kuriose tėvų
išsilavinimas aukštesnis. Šeimų fi zinis aktyvumas nėra patenkinamas: pusė tėvų rytais niekada nesimankština, apie
pusės ikimokyklinukų fi zinis aktyvumas yra nepakankamas — jie iš viso nesimankština (41,4%) arba mankštinasi
retai (12,5%). Mažiausia dalis vaikų beveik kasdien mankštinasi šeimose, kuriose tėčių išsilavinimas yra aukštasis.
Vaikai daug laiko praleidžia pasyviai prie televizoriaus ar kompiuterio. Šeimose, auginančiose ikimokyklinio amžiaus
vaikus, tarp tėvų yra paplitę žalingi įpročiai: daugiau kaip trečdalis tėčių ir kas trylikta mama rūko kasdien, daugelyje
šeimų vartojami svaigieji gėrimai.
Pagrindinės išvados: 1) šviežias daržoves ir vaisius ikimokyklinio amžiaus vaikai vartoja nepakankamai dažnai, švie-
žių vaisių jie valgo šiek tiek dažniau negu daržovių; 2) fi zinis aktyvumas šeimose nėra geras: tėvai (pusė jų) niekada
nesimankština, ir jų vaikų fi zinis aktyvumas nepatenkinamas; 3) tarp tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus,
paplitę tokie žalingi įpročiai kaip tabako rūkymas ir svaigiųjų gėrimų vartojimas.

Raktažodžiai: šeima, fizinis aktyvumas, sveika gyvensena.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Dregval, L., Petrauskienė, A., & Petkutė, S. (2018). Šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, kai kurie gyvensenos ypatumai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(67). https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.527

Issue

Section

Social Sciences in Sport