JAUNŲJŲ BOKSININKŲ ATLETINIO IR SPECIALIOJO FIZINIO PARENGTUMO KAITA PIRMAIS SPORTINIO RENGIMO METAIS

Algirdas Čepulėnas, Vitalijus Subačius, Vidas Bružas, Pranas Mockus

Abstract


Tyrimo tikslas — išanalizuoti pradedančiųjų boksininkų atletinio ir specialiojo fi zinio parengtumo kaitą
per metinį pradinio rengimo ciklą.
Naudoti tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, eksperimentas, testavimas, lyginamoji analizė,
matematinė statistika.
Tiriamųjų grupę sudarė 14 boksininkų, kurie pirmus metus lankė bokso treniruotes. Boksininkų amžiaus
vidurkis — 14,9 ± 0,6 metų. Eksperimentas truko 10 mėnesių (rugsėjo—birželio mėnesiais). Per eksperimentą
buvo taikyta vienos alternatyvos programa. Boksininkai treniravosi penkis kartus per savaitę po 1—1,5
valandos. Pradinio rengimo programą sudarė: atletinis rengimas — 24,6%, specialusis fi zinis rengimas —
27,6%, techninis rengimas — 28,5%, taktinis rengimas — 19,3% viso treniravimo pratyboms skirto laiko.
Boksininkai buvo testuojami tris kartus: I testavimas vyko spalio, II — vasario, III — birželio mėnesį.
Pradedančiųjų boksininkų atletinio rengimo programą sudarė šios treniruočių priemonės: fi ziniai pratimai
ant prietaisų, pratimai su partneriu, pratimai su svarmenimis, trumpųjų nuotolių bėgimas, kroso bėgimas,
šuoliai, kimštinio kamuolio metimas, žaidimai.
Naudotos šios specialiojo rengimo priemonės: imitavimo pratimai, pratimai su šokdyne ir lauko teniso
kamuoliukais, pratimai prie bokso maišų, tiesūs ir šoniniai smūgiai į bokso maišą, gynybos pratimai, smūgių
imitavimas su svarmenimis ir kimštiniais kamuoliais.
Per pradinio rengimo metinį ciklą boksininkų kūno sudėjimo rodikliai — ūgis, kūno svoris, Ketlė indeksas —
padidėjo (p < 0,05), riebalų kiekis (%) kūne, kūno masės indeksas mažai keitėsi (p > 0,05). Boksininkų dešinės
plaštakos jėga visų testavimų metu buvo didesnė negu kairės. Per vienerių metų pradinio rengimo ciklą pagerėjo
(p < 0,05) boksininkų atletinis ir specialusis fi zinis parengtumas. Pagerėjo (p < 0,05) boksininkų kompleksinio
greitumo, staigiosios jėgos, anaerobinės glikolitinės ištvermės, rankų jėgos ištvermės ir lankstumo rodikliai.
Vienkartinių šoninių smūgių priekine ranka į bokso maišą jėga ( x  ± SE) padidėjo nuo 106,3 ± 7,5 iki
127,6 ± 8,15 kg (p < 0,05). Vienkartinių tiesiųjų smūgių pagrindine ranka jėga padidėjo nuo 135,2 ± 7,43
iki 158,5 ± 6,74 kg (p < 0,05).
Boksininkų smūgių skaičius per 8 s kiekvienu testavimo etapu didėjo (p < 0,05) ir eksperimento
pabaigoje boksininkai atlikdavo vidutiniškai 43,5 ± 2,9 smūgio.
Vienos alternatyvos eksperimentu nustatyta sportinio rengimo programa pagerino jaunųjų boksininkų
parengtumą ir nepakenkė jų sveikatai.
Treniravimo programos turinys ir treniravimo krūviai buvo veiksmingi: gerėjo atletinio ir specialiojo
fi zinio parengtumo rodikliai.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i67.526