Karių raumenų nuovargio ir atsigavimo kaita fizinio rengimo ciklo metu

Authors

  • Renaldas Sipavičius
  • Irina Ramanauskienė
  • Albertas Skurvydas
  • Marius Brazaitis
  • Saulė Sipavičienė
  • Vitas Linonis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.523

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti, kaip kinta karių raumenų funkcinės ypatybės per 6 mėnesių trukmės fi zinio rengimo ciklą.
Buvo tiriami fi ziškai aktyvūs (n = 14) 19,5 ± 1,5 metų kariai (vyrai), kurių ūgis — 181,5 ± 4,4 cm, kūno masė testavimo
metu rudenį — 76,0 ± 7,1 kg, pavasarį — 75,9 ± 7,2 kg. Kariai atrinkti taikant atsitiktinės atrankos metodą. Tiriamieji
testuoti izokinetiniu dinamometru. Registruoti šie kinematiniai rodikliai: maksimalioji jėga (MJ) ir vidutinis galingu-
mas (VG). Po 10 minučių lengvo bėgimo tiriamieji buvo sodinami į „Biodex Medical System PRO 3“ įrenginio kėdę.
Atlikti du tyrimai (rudenį ir pavasarį): kontrolinis testavimas — 3 kartus tiesiant ir lenkiant koją per kelio sąnarį
fi ksuotu 180 o  / s greičiu prieš krūvį ir praėjus 5 min po jo. Izokinetinis krūvis — 100 kojos tiesimų ir lenkimų per kelio
sąnarį 180º / s greičiu. Tarp tyrimų kariai šešių mėnesių laikotarpiu, 3 kartus per savaitę savarankiškai užsiiminėjo
kūno kultūra atletinės gimnastikos salėje, taip pat dalyvavo intensyviose taktinėse lauko pratybose.
Atlikti tyrimai rodo, kad antro testavimo metu blauzdos tiesiamųjų raumenų maksimalioji jėga ir vidutinis galingu-
mas sumažėjo 20%, palyginti su pirmu testavimu. Blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų maksimalioji jėga ir
vidutinis galingumas krūvio metu atliekant 100 kojos tiesimų ir lenkimų per kelio sąnarį statistiškai patikimai suma-
žėjo, palyginti su kontroline reikšme (p < 0,05) pirmo ir antro testavimų metu. Praėjus 5 min po krūvio, pastebimas
reikšmingas karių vidutinio galingumo blauzdos tiesiamųjų raumenų jėgos pokyčio skirtumas tarp pirmo (123,39 W)
ir antro (112,78 W) testavimo (p < 0,05).
Po šešių mėnesių fi zinio rengimo ciklo karių kojų raumenų nuovargis padidėjo. Blauzdos tiesiamųjų raumenų maksi-
malioji jėga ir galingumas sumažėjo 20%. Taip pat sumažėjo atsparumas nuovargiui krūvio metu tiesiant ir lenkiant
koją per kelio sąnarį. Atsigavimo metu (po krūvio praėjus 5 min) pastebimas reikšmingas blauzdos tiesiamųjų raumenų
galingumo  pokyčio skirtumas tarp pirmo ir antro testavimo rodiklių.

Raktažodiai: maksimalioji jėga, galingumas, raumenų nuovargis, atsigavimas, izokinetinis krūvis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Sipavičius, R., Ramanauskienė, I., Skurvydas, A., Brazaitis, M., Sipavičienė, S., & Linonis, V. (2018). Karių raumenų nuovargio ir atsigavimo kaita fizinio rengimo ciklo metu. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(68). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.523

Issue

Section

Sports Coaching