Kauno miesto vyresniųjų klasių vaikinų ir merginų gyvensenos skiriamieji bruožai

Authors

  • Elena Puišienė
  • Laimutė Kardelienė
  • Kęstutis Kardelis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.521

Abstract

Tyrimu buvo gilintasi į Kauno miesto vyresniųjų klasių vaikinų ir merginų gyvensenos ypatumų skirtumus. Temos aktu-
alumas grindžiamas globalizacijos procesų ir žiniasklaidos įtaka jaunų žmonių gyvensenai, susijusiai su sveikata.
Tirti 344 11—12 klasių moksleiviai (148 vaikinai ir 196 merginos), atsitiktinai parinkti iš Kauno miesto bendrojo
lavinimo vidurinių mokyklų. Moksleivių gyvensenos ypatumai vertinti taikant C. B. Corbin ir R. Lindsey (1991)
klausimyną, kuriuo aiškinomės moksleivių požiūrį į fi zinį aktyvumą, mitybą, seksualinį gyvenimą, pirmosios pagalbos
ir asmens sveikatos įgūdžius, domėjomės jų nuomone apie patiriamą stresą kasdienėje veikloje ir kitais gyvensenos
klausimais.
Tyrimo rezultatai atskleidė statistiškai reikšmingus vaikinų ir merginų gyvensenos ypatumų skirtumus. Be mums jau
įprasto didesnio vaikinų fi zinio aktyvumo nustatyta, kad daugiau vaikinų negu merginų reguliariai tris kartus per dieną
valgo rekomenduojamą keturių pagrindinių grupių maistą. Nors vaikinų pirmosios pagalbos įgūdžiai geresni (nelaimės
atveju jie savarankiškai galėtų atlikti širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą), tačiau, skirtingai negu merginos, jie,
vairuodami automobilį, rečiau prisisega saugos diržus ir dažniau viršija leistiną greitį. Vadinasi, merginų saugumo
įpročiai yra geresni. Jos taip pat labiau negu vaikinai domisi informacija apie produktus, nors kiek rečiau reguliariai
perka ir vartoja maisto papildus be gydytojo nurodymų. Stresą kasdienėje veikloje dažniau patiria merginos negu
vaikinai. Be to, jos kiek rečiau negu vaikinai reguliariai daro pratimus arba taiko kitas relaksacines priemones, pade-
dančias mažinti patiriamą stresą. Tyrimo duomenimis, nerasta reikšmingo skirtumo tarp vaikinų ir merginų atsakymų
į jiems pateiktus teiginius apie miego režimą, kreipimąsi į gydytojus pastebėjus ligos simptomus, gydytojų nurodymų
laikymąsi, laisvalaikį. Tiek vaikinai, tiek merginos nurodė, kad miega nepakankamai. Kai pastebi ligos simptomus,
reguliariai į gydytojus kreipiasi 13,8% vaikinų ir 9,8% merginų, tačiau jų nurodymų reguliariai laikosi tik 21,9%
vaikinų ir 25,5% merginų. Laiką poilsiui ir pramogoms reguliariai planuoja 38,2% vaikinų ir 31,7% merginų.
Tyrimo duomenys rodo, kad moksleivių, ypač merginų, gyvensenai būdinga daug psichinės sveikatos rizikos veiksnių.
Juos lemia visuomenėje vykstantys procesai, žiniasklaidos formuojami jaunų žmonių požiūrio į savo kūną bei elgesio
stereotipai, palaikomi socialinio ir kultūrinio spaudimo.

Raktažodžiai: vyresniųjų klasių vaikinų ir merginų gyvensena: fizinis aktyvumas, mityba, stresas, psichinė sveikata.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Puišienė, E., Kardelienė, L., & Kardelis, K. (2018). Kauno miesto vyresniųjų klasių vaikinų ir merginų gyvensenos skiriamieji bruožai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(68). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.521

Issue

Section

Social Sciences in Sport