Kelio tiesiamųjų raumenų jėgos svyravimo priklausomybė nuo hipertermijos atliekant maksimalaus intensyvumo izometrinius pratimus

Authors

  • Marius Brazaitis
  • Albertas Skurvydas
  • Kazimieras Pukėnas
  • Kazys Vadopalas
  • Ieva Lukošiūtė Stanikūnienė
  • Nerijus Masiulis
  • Sigitas Kamandulis

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.514

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti kelio tiesiamųjų raumenų jėgos svyravimo priklausomybę nuo hipertermijos atliekant maksi-
malaus intensyvumo izometrinius pratimus. Tiriamieji — sveiki fi ziškai aktyvūs vyrai (n = 9) (amžius — 21,6 ± 2,6 m.,
kūno svoris — 81,1 ± 9,9 kg, ūgis — 183,2 ± 7,7 cm). Buvo atliekami du tyrimai — kontrolinis ir eksperimentinis.
Eksperimentinis nuo kontrolinio skyrėsi tuo, kad jo metu kojos buvo šildomos pasyviai (tiriamieji 45 min kojas laikė
šiltoje vonioje, kurios vandens temperatūra — 44 ± 1 o C). Visi tiriamieji atliko 80 s valingą izometrinį krūvį, tiesdami
koją per kelio sąnarį fi ksuotu 120 o  kampu (naudotas izokinetinis dinamometras). Registruota keturgalvio šlaunies
raumens maksimalioji valinga jėga  (MVJ). Rektalinė temperatūra buvo matuojama prieš pasyvų kojų šildymą ir po
jo. Raumenų susitraukimo jėgos svyravimas įvertintas spektro galios tankį (SGT) skaičiuojant pagal Welsh.
Po pasyvaus kojų šildymo rektalinė temperatūra padidėjo nuo 37,35 ± 0,32 iki 39,31 ± 0,31 o C (p < 0,001; p < 0,05).
Kontrolinio ir eksperimentinio tyrimo metu trečią krūvio sekundę MVJ sumažėjo, lyginant su prieš krūvį nustatyta
reikšme, ir šis reikšmingas pokytis išliko 15 s po krūvio (p < 0,05). Dešimtą izometrinio krūvio sekundę nustatytas
reikšmingas MVJ skirtumas tarp kontrolinio ir eksperimentinio tyrimo rodiklių (p < 0,05). Dviejų veiksnių dispersi-
nė analizė parodė, kad analizuojamų jėgos rodiklių pokytis priklauso nuo laiko (p < 0,001) ir hipertermijos dydžio
(p < 0,01), o sąveikos tarp jų rodikliai reikšmingai nepakito (p > 0,05). Išanalizavus viso krūvio pradžios ir pabai-
gos nuovargio indeksą (NI) pastebėta, kad hipertermija reikšmingai labiau padidino nuovargio rodiklį (p < 0,05),
palyginti su kontroline reikšme. Laikas reikšmingai paveikė jėgos svyravimo SGT dydžio ir dažnio juostos (DJ) kaitą
(p < 0,001), o hipertermija vertinamų rodiklių nepaveikė (p > 0,05). Hipertermija (eksperimentinis tyrimas) padidino
raumenų nuovargį, bet nepakeitė jėgos svyravimo (dažnio ir amplitudės) kaitos sudėtingumo atliekant maksimalaus
intensyvumo izometrinį krūvį. Eksperimentinio ir kontrolinio tyrimo metu spektro galios tankio amplitudės ir dažnio
juostos rodikliai pakito vienodai. Jėgos signalo spektro galios tankio rodiklių kaita sudėtingėja priklausomai nuo
laiko, t. y. kuo ilgiau atliekamas pratimas, tuo jėgos svyravimas darosi sudėtingesnis ir mažiau prognozuojamas
(išsiplečia dažnių juosta, atsiranda keli dominuojantys dažniai).

Raktažodžiai: hipertermija, raumenų jėgos svyravimas, izometriniai pratimai, spektrinė analizė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Brazaitis, M., Skurvydas, A., Pukėnas, K., Vadopalas, K., Stanikūnienė, I. L., Masiulis, N., & Kamandulis, S. (2018). Kelio tiesiamųjų raumenų jėgos svyravimo priklausomybė nuo hipertermijos atliekant maksimalaus intensyvumo izometrinius pratimus. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(68). https://doi.org/10.33607/bjshs.v1i68.514

Issue

Section

Sports Physiology