Vežimėlių krepšinio žaidėjų specialiųjų fizinių gebėjimų, aerobinio pajėgumo ir žaidimo rodiklių kaita amžiaus, žaidimo stažo ir negalios požiūriu

Authors

  • Vytautas Skučas
  • Kęstutis Skučas
  • Stanislovas Stonkus

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.510

Abstract

Dėl diskusijos tarp tyrėjų ir dėl tyrimų apie vežimėlių krepšinio specialiuosius fi zinius gebėjimus, apie aerobinį
pajėgumą ir žaidimo įgūdžius trūkumo aktualūs ir reikšmingi moksliniai tyrimai, analizuojantys šių rodiklių kaitą
negalios sunkumo laipsnio, amžiaus, žaidimo stažo požiūriu. Tyrimo tikslas — nustatyti ir įvertinti vežimėlių krep-
šinio žaidėjų specialiųjų fi zinių gebėjimų, aerobinio pajėgumo ir žaidimo įgūdžių rodiklių kaitą pažeidimo laipsnio,
amžiaus, žaidimo stažo požiūriu.
Specialiųjų fi zinių gebėjimų ir žaidimo rodiklių testais buvo ištirti 42 vežimėlių krepšinio žaidėjai. Visi tiriamieji
suskirstyti į tris grupes pagal pažeidimo laipsnį, amžių ir žaidimo stažą. Tyrimo metu naudoti greitumo, vikrumo,
anaerobinės ištvermės, kamuolio perdavimo tikslumo, kamuolio varymo, kamuolio metimų į krepšį testai (Valande-
wijck et al., 1999; Skučas, Stonkus, 2001). Atliekant nenutrūkstamą nuosekliai didinamą fi zinį krūvį rankų ergometru
„Monark“, dujų analizatoriumi „Oxycon Mobile“, buvo ištirtas 21 vežimėlių krepšinio žaidėjas. Jie taip pat buvo
suskirstyti i tris grupes pagal pažeidimo laipsnį, amžių ir žaidimo stažą. Nustatyti darbo galingumo, kvėpavimo,
dujų apykaitos, širdies susitraukimų dažnio rodikliai atliekant nenutrūkstamą nuosekliai didinamą fi zinį krūvį rankų
ergometru  „Monark“ (sukimo dažnis — 70 aps. / min). Nešiojamuoju dujų analizatoriumi „Oxycon Mobile“ ne-
nutrūkstamai buvo registruojama plaučių ventiliacija, kvėpavimo dažnis, deguonies suvartojimas (VO 2 ), deguonies
suvartojimas 1 W atliekamo darbo. Fizinis krūvis buvo didinamas, kol pasiekiama kritinio intensyvumo riba. Nusta-
tytos aerobinio ir anaerobinio slenksčio bei kritinio intensyvumo ribos ir darbo galingumo, deguonies suvartojimo,
širdies susitraukimų dažnio rodikliai ties šiomis ribomis.
Tyrimo rezultatai parodė, kad blogiausi vežimėlių krepšinio specialiųjų fi zinių gebėjimų rodikliai žaidėjų negalios
sunkumo laipsnio požiūriu buvo 1—1,5 balo žaidėjų grupės, lyginant su kitų grupių duomenimis. Geriausi specialiųjų
fi zinių gebėjimų rodikliai pasiekti 25—35 m. amžiaus žaidėjų (greitumas — 6,1 s, anaerobinė ištvermė — 92,1 m).
Žaidimo vertinimo tyrimas atskleidė skirtingą žaidimo įgūdžių rodiklių kaitą žaidėjų negalios sunkumo laipsnio, am-
žiaus, žaidimo stažo požiūriu. Geriausi žaidimo įgūdžių rodikliai pasiekti 3—3,5 ir 4—4,5 balo žaidėjų. Per vienerias
rungtynes šie žaidėjai pelnė po 11—17 taškų, metimų į krepšį iš vidutinių nuotolių tikslumas siekė 37—40%, atliko
18—20 kamuolio perdavimų. Žaidėjų amžius iš esmės neturėjo įtakos žaidimo įgūdžių rodiklių kaitai. Nustatyta, kad
6—10 metų ir didesnį stažą turinčių žaidėjų žaidimo įgūdžių rodikliai yra geriausi. Per vienerias rungtynes šie žaidėjai
pelnė po 11 taškų, metimų į krepšį iš vidutinių nuotolių tikslumas siekė 37%, atliko 21 kamuolio perdavimą.
Aerobinio pajėgumo rodikliai atliekant rankų ergometriją kito skirtingai ir priklausė nuo žaidėjų negalios sunkumo
laipsnio, amžiaus, žaidimo stažo. Tyrimas parodė, kad 35—45 m. amžiaus žaidėjų grupės aerobinio pajėgumo rodikliai
buvo blogiausi, lyginant su kitų grupių duomenimis: 56,2 W darbo galingumas ties aerobiniu slenksčiu, 85,8 W — ties
anaerobiniu slenksčiu, 148 W — ties kritine intensyvumo riba. Labiausiai pakito 6—10 metų ir didesnio stažo žai-
dėjų aerobinio pajėgumo rodikliai: 89,6 W darbo galingumas ties aerobiniu slenksčiu, 121,3 W — ties anaerobiniu
slenksčiu, 181 W — ties  kritine intensyvumo riba.

Raktažodžiai: vežimėlių krepšinis, specialieji fiziniai gebėjimai, žaidimo rodikliai, aerobinis pajėgumas.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Skučas, V., Skučas, K., & Stonkus, S. (2018). Vežimėlių krepšinio žaidėjų specialiųjų fizinių gebėjimų, aerobinio pajėgumo ir žaidimo rodiklių kaita amžiaus, žaidimo stažo ir negalios požiūriu. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.510

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity