Ribotos intelekto raidos merginų fizinio pajėgumo kaita dėl ritminės gimnastikos poveikio

Authors

  • Diana Rėklaitienė
  • Jūratė Požėrienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.506

Abstract

Pastaruoju metu vis dar didelį rūpestį kelia ribotos intelekto raidos asmenų integravimasis, jų gyvenimo kokybė ir
ugdymas. Kaip rodo praktika, daugelis pedagogų, dirbdami su ribotos intelekto raidos vaikais, pastebi tam tikrų
teigiamų jų fi zinių ir asmenybės pokyčių. Todėl reikėtų pabrėžti, kad vis dar stokojama tyrimų, kuriais būtų bandoma
įvertinti taikomosios ritminės gimnastikos, kaip vieno iš taikomosios fi zinės veiklos elemento, poveikį vidutiniškai
protiškai atsilikusiems vaikams.
Tyrimo tikslas — nustatyti ritminės gimnastikos pratybų poveikį ribotos intelekto raidos merginų fi ziniam pajėgumui.
Iškeltas tikslas leido apibrėžti šiuos tyrimo uždavinius: 1) parengti ritminės gimnastikos pratybų programą ribotos
intelekto raidos merginų fi ziniam pajėgumui gerinti; 2) atskleisti ribotos intelekto raidos merginų fi zinio pajėgumo
pokyčius dėl ritminės gimnastikos pratybų poveikio.
Buvo tiriamos ribotos intelekto raidos 18—25 metų merginos (n = 36), pasirinktos atsitiktiniu netikimybiniu būdu iš
Kauno specialiosios olimpiados klubo. Skirstant respondentes į tiriamąją ir kontrolinę grupes, atsižvelgta į jų užimtu-
mą. Dvidešimt keturios riboto intelekto raidos merginos, nedalyvaujančios kitoje veikloje, buvo paskirtos į tiriamąją
grupę, likusios dvylika dalyvavo kitoje papildomo ugdymo veikloje ir buvo paskirtos į kontrolinę grupę.
Testavimo būdu nustatytas bendrasis merginų fi zinis pajėgumas taikant Danijos bendrosios gimnastikos federacijos
1994 metais sukurtą metodiką, skirtą bendrąją gimnastiką kultivuojančių asmenų bendrajam fi ziniam parengtumui
tirti (Course in general gymnastics, 1994).
Aerobikos pratybos ir jų metu sukurta palanki bendradarbiavimo su ugdytiniais aplinka yra veiksminga pedagoginio
poveikio priemonė, galinti skatinti ribotos intelekto raidos merginų fi zinio pajėgumo raidą. Dėl ritminės gimnastikos
pratybų poveikio gerėjo tokie tiriamosios grupės ribotos intelekto raidos merginų fi zinio pajėgumo rodikliai kaip
judesių koordinacija, pusiausvyra, lankstumas, nugaros, pilvo, rankų, kojų raumenų jėga (p < 0,001). Kontrolinėje
grupėje reikšmingesnių fi zinio pajėgumo rodiklių pokyčio nepastebėta. Be to, tiriamosios grupės ribotos intelekto
raidos merginų liemens jėga ir lankstumas nesiskyrė nuo nesutrikusios intelekto raidos bendraamžių.

Raktažodžiai: ribota intelekto raida, fizinis pajėgumas, ritminė gimnastika.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Rėklaitienė, D., & Požėrienė, J. (2018). Ribotos intelekto raidos merginų fizinio pajėgumo kaita dėl ritminės gimnastikos poveikio. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.506

Issue

Section

Health, Rehabilitation and Adapted Physical Activity