Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu

Authors

  • Romualdas Malinauskas
  • Šarūnas Klizas
  • Šarūnas Šniras

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.503

Abstract

Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokia vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių (berniukų ir mergaičių)
socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu. Tikrinama hipotezė, ar berniukų socialinė adaptacija kūno kultūros
pamokų metu geresnė nei mergaičių.
Tyrimo tikslas — ištirti vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinę adaptaciją kūno kultūros pamokų metu.
Uždaviniai: 1) atskleisti moksleivių (mergaičių ir berniukų) teigiamą savęs vertinimą kaip socialinės adaptacijos
per kūno kultūros pamokas rodiklį; 2) ištirti moksleivių (mergaičių ir berniukų) pasitikėjimą savimi kaip socialinės
adaptacijos per kūno kultūros pamokas rodiklį.
Apklausai buvo pasitelkta H. Rozenbergo metodika teigiamo savęs vertinimo (savigarbos) lygiui nustatyti ir modifi -
kuotas V. Stolino klausimynas pasitikėjimui savimi įvertinti. Matematinės statistikos hipotezėms (vidurinio mokyklinio
amžiaus mergaičių ir berniukų skirtumų patikimumui) patikrinti buvo taikomas χ 2  kriterijus. Tiriamąją imtį sudarė 306
7—9 klasių respondentai: 154 mergaitės ir 152 berniukai. Tyrimas atliktas Kauno „Purienų“, „Versmės“ vidurinėse
mokyklose ir Kauno Maironio gimnazijoje.
Tyrimo metu kelta hipotezė, kad berniukų socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu geresnė nei mergaičių,
iš dalies pasitvirtino, nes buvo nustatyta, kad vidurinio mokyklinio amžiaus berniukai ir mergaitės statistiškai pa-
tikimai (p < 0,05) skiriasi pagal pasitikėjimą savimi: berniukai savimi pasitiki labiau nei mergaitės. Mažai pasitiki
savimi 11,69% mergaičių, labai pasitiki — 30,52%. 35,53% berniukų labai pasitiki savimi, o 3,95% jų yra žemo
pasitikėjimo savimi lygio. Pasitelkus χ 2  kriterijų paaiškėjo, kad nėra statistiškai patikimo skirtumo tarp vidurinio
mokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių pagal teigiamą savęs vertinimą, kaip socialinės adaptacijos per kūno
kultūros pamokas rodiklį (p > 0,05).

Raktažodžiai: socialinė adaptacija, savęs vertinimas, pasitikėjimas savimi, vidurinis mokyklinis amžius.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Malinauskas, R., Klizas, Šarūnas, & Šniras, Šarūnas. (2018). Vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių socialinė adaptacija kūno kultūros pamokų metu. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.503

Issue

Section

Social Sciences in Sport