Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų socialinės integracijos, požiūrio į sveikatą ir sveiką gyvenseną kaita

Authors

  • Elvyra Grinienė
  • Pavelas Zachovajevas

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.501

Abstract

Tyrimo tikslas — išsiaiškinti, kiek 2007 m. pakito Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) studentų socialinės
integracijos lygis, požiūris į savo sveikatą ir sveiką gyvenseną, palyginti su 2000 m. duomenimis.
2007 m. vasario mėnesį apklausti 177, 2000 m. vasario mėnesį — 198 LKKA studentai. Apklausai naudota uždaro
tipo anoniminė anketa, sudaryta pagal HBSC tarptautinės apklausos standartizuotą klausimyną, adaptuotą studentų
apklausai (Grinienė, 2000). Studentų socialinės integracijos lygis vertintas balais pagal A. Eder (1990). Studentų
požiūris į sveikatą ir sveiką gyvenseną vertintas pagal atsakymų į klausimus dažnį.
Daugumos LKKA studentų socialinės integracijos lygis geras: 2007 m. siekė 72,9%, 2000 m. — 71,5%. Ir 2007, ir
2000 m. socialinės integracijos lygis nepriklausė nuo kurso bei studijų programos, nors per šį laikotarpį pastebimai
kito atskirų dalykų programos, jų dėstymo seka. Dauguma studentų jautėsi visiškai arba pakankamai sveiki. 2007 m.
mažiau studentų nei 2000-aisiais nurodė, kad jiems trūksta žinių, kaip sveikai gyventi. Dauguma studentų nurodė,
kad apie sveiką gyvenseną studijų metais įgijo daugiau žinių. Nepaisant to, LKKA studentų sportavimas labiausiai
priklausė nuo studijų programose sportavimui skirto laiko, tarp jų buvo kasdien rūkančių ir vartojančių svaigiuosius
gėrimus. 2007 m. kasdien rūkančiųjų nors ir nedaug, bet padaugėjo. Dauguma studentų tiek 2000, tiek 2007 m. buvo
apsvaigę nuo alkoholio bent kartą ar dažniau.
Per 7 metus daugumos LKKA studentų integracijos lygis nepakito — liko geras, jie panašiai jautėsi visiškai arba
pakankamai sveiki. 2007 m. daugiau  studentų nurodė, kad jiems pakanka žinių sveikai gyventi. Studentų, kurie rūpi-
nosi savo sveikata, turėjo daugiau žinių ir manė, kad sveikata priklauso nuo gyvensenos, daugiau buvo tarp tų, kurių
socialinės integracijos lygis geras, kurie aktyviai sportavo, nerūkė, jų namų aplinka buvo gera.

Raktažodžiai: sveikata, socialinės integracijos lygis, fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Grinienė, E., & Zachovajevas, P. (2018). Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų socialinės integracijos, požiūrio į sveikatą ir sveiką gyvenseną kaita. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.501

Issue

Section

Social Sciences in Sport