GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNININKŲ RAUMENŲ DARBINGUMO BEI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS FUNKCINIŲ RODIKLIŲ KAITOS YPATYBĖS TAIKANT KONCENTRUOTUS GREITUMO JĖGOS KRŪVIUS

Mindaugas Ežerskis, Jonas Poderys

Abstract


Atsigavimas po fi zinių krūvių — svarbi treniruotės metodų sudedamoji dalis, lemianti greitosios ir ilgalaikės adap-
tacijos ypatybes. Tyrimo tikslas — nustatyti graikų-romėnų imtynininkų raumenų darbingumo bei širdies ir krauja-
gyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitos ypatybes pasirengimo pasaulio čempionatui sportinėje stovykloje taikant
koncentruotus greitumo jėgos krūvius.
Buvo tiriami 7 didelio meistriškumo sportininkai, t. y. Lietuvos graikų-romėnų imtynininkai, visi Lietuvos olimpinės
rinktinės nariai arba kandidatai, sportinės stovyklos metu besirengiantys pasaulio čempionato varžyboms. Raumenų
darbingumo rodikliai buvo analizuojami registruojant santykinio raumenų galingumo rodiklius (W / kg) vertikalių
šuolių metu. Organizmo funkcinės būklės ir atsigavimo proceso ypatybėms vertinti buvo naudojama kompiuterinė
EKG registravimo ir analizės programa „Kaunas—krūvis“, registruojant 12 standartinių EKG derivacijų ir matuojant
arterinio kraujo spaudimo (AKS) kaitą Rufjė fi zinio mėginio ir atsigavimo po jo metu.
Tyrimo rezultatai parodė, kad sportinėje stovykloje atliekant koncentruotus didelės apimties jėgos greitumo fi zinius
krūvius spartėja ŠKS adaptacija prie krūvių, gerėja raumenų santykinio galingumo ir anaerobinio darbingumo talpos
rodikliai, tačiau ŠKS funkcijos ekonomiškumas atliekant dozuoto krūvio mėginį sumažėja. Tyrimo rezultatai patvir-
tino hipotezę: reikšminga atsigavimo po fi zinių krūvių ypatybė yra širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių
grįžimo į pradinį lygį nuoseklumas. Esant normaliai funkcinei būklei, greičiausiai į pradinį lygį grįžta reguliacinių
ir aprūpinimo sistemų, paskui — reguliacinių, vėliausiai — aprūpinančiųjų sistemų rodikliai.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.500