Vyrų ir moterų kinematinių ir elektromiogramos rodiklių kaita atliekant 100 šuolių

Authors

  • Laura Daniusevičiūtė
  • Albertas Skurvydas
  • Irina Ramanauskienė
  • Marius Brazaitis
  • Saulė Sipavičienė
  • Kristina Zaičenkovienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.499

Abstract

Tyrimo tikslas — nustatyti vyrų ir moterų kinematines savybes ir elektromiogramos rodiklių kaitą atliekant 100
šuolių.
Tiriamieji — sveiki fi ziškai aktyvūs vyrai (n = 10) ir moterys (n = 10), kurių amžius 19—23 metai. Vyrų kūno masė —
78,2 ± 6,1 kg, ūgis — 179,8 ± 5,8 cm. Moterų kūno masė — 58,2 ± 6,1 kg, ūgis — 168,4 ± 5,6 cm. Vertikalių šuolių
aukščiui matuoti buvo naudojama kontaktinė platforma (60 × 60 cm) ir su ja sujungtas elektroninis šuolio aukščio
ir atsispyrimo laiko matuoklis „New Test“ (Suomija). Šuolių metu buvo naudojamas mobilusis goniometras-elek-
tromiografas Biometrics Ltd, skirtas žmogaus judesių kinematinėms savybėms ir raumenų elektromiogramai (EMG)
registruoti.
Nustatant raumenų agonistų elektrinį aktyvumą, prietaiso elektrodai buvo pritvirtinti ant keturgalvio šlaunies raumens
vidurinės linijos, o raumenų antagonistų — ant dvigalvio šlaunies raumens vidurinės linijos. Kelio sąnario kampų
pokyčiams registruoti goniometro biosensoriai buvo tvirtinami lygiagrečiai kelio sąnariui išorinėje kojos dalyje:
viena biosensoriaus dalis tvirtinama ant keturgalvio šlaunies raumeninės fascijos, kita — ant kojų blauzdų raumenų
šoninės dalies. Mobilusis goniometras-elektromiografas Biometrics Ltd yra elektriškai izoliuotas. Prieš pradedant
registruoti raumenų elektrinį aktyvumą ir kelio sąnario kampų pokyčius, buvo nustatytas 3 V diapazono registravimo
mastelis, pasirinktas 1 kHz duomenų registravimo dažnis raumenims aktyvinti ir 2 kHz duomenų registravimo dažnis
kelio sąnario kampų pokyčiams fi ksuoti, 4600 mV duomenų registravimo jautrumas raumenų aktyvumui matuoti.
Pritvirtinus raumenų elektrinio aktyvinimo elektrodus ir goniometro biosensorius, tiriamasis atsistodavo ant šuolių
platformos per kelio sąnarius tiesiomis kojomis. Tada buvo nustatomos nulinės goniometro biosensorių reikšmės ir
pradedama šuoliuoti. Raumenų aktyvumui nustatyti apskaičiuota kvadratų vidurkio šaknis (RMS), pasirinktas vėli-
nimas 4. Apskaičiuota šuolių trukmė, keturgalvio  ir dvigalvio raumens EMG. Šuoliai buvo atliekami nušokant nuo
75 cm aukščio pakylos amortizuojamai tūptelint per kelius iki 90 o  kampo. Nustatytas maksimalus pritūpimo kampas
per kelius, keturgalvio ir dvigalvio raumens EMG nuo šuolio pradžios iki maksimalaus kelio sąnario kampo pokyčio
(T 1 fazė) ir nuo maksimalaus kelio sąnario kampo iki šuolio pabaigos (T 2 fazė).
Išanalizavus gautus duomenis nustatyta, kad labiau sumažėjo vyrų šuolio aukštis nei moterų, šuolių trukmė buvo
ilgesnė moterų nei vyrų, nors moterys pritūpė mažiau nei vyrai. Agonisto ir antagonisto raumens EMG rodikliai
statistiškai reikšmingai sumažėjo tiek vyrų, tiek moterų. Be to, nepastebėta statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vyrų
ir moterų šuolių atlikimo kinematinių rodiklių kaitos.

Raktažodžiai: keturgalvis, dvigalvis raumuo, kelio sąnario kampų pokyčiai, EMG, lytis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-05

How to Cite

Daniusevičiūtė, L., Skurvydas, A., Ramanauskienė, I., Brazaitis, M., Sipavičienė, S., & Zaičenkovienė, K. (2018). Vyrų ir moterų kinematinių ir elektromiogramos rodiklių kaita atliekant 100 šuolių. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 2(69). https://doi.org/10.33607/bjshs.v2i69.499

Issue

Section

Biomechanics