5—6 klasių mokinių neformalųjį fizinį ugdymą lemiantys veiksniai

Authors

  • Asta Šarkauskienė
  • Eugenija Adaškevičienė

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.493

Abstract

Modernizuojant švietimo sistemą Lietuvoje ir siekiant bendrų Europos Sąjungos užsibrėžtų tikslų ypatinga vieta tenka
mokinių neformaliajam švietimui. Valstybinėse švietimo strategijos 2003—2012 metų nuostatose numatoma plėtoti
neformalųjį ugdymą, kad būtų užtikrinta vaikų ugdymo kokybė.
Tyrimo tikslas — nustatyti veiksnius, lemiančius 5—6 klasių mokinių (jaunųjų paauglių) dalyvavimą neformaliajame
fi ziniame ugdyme.
Tyrimas buvo vykdomas 2007 m. gegužės mėn. Apklausos metu naudotos 4 rūšių anketos:
1. Mokiniams, kurie nedalyvauja neformaliajame fi ziniame ugdyme.
2. Mokiniams, kurie dalyvauja neformaliajame fi ziniame ugdyme:
● bendrojo lavinimo mokyklose;
● neformaliojo švietimo institucijose (sporto mokyklose ir centruose, sporto klubuose, turizmo centruose, jaunimo
laisvalaikio centruose ir kt.);
● ir bendrojo lavinimo mokyklose, ir kitose neformaliojo švietimo institucijose.
Tyrimo rezultatai gauti anoniminės anketinės apklausos metodu apklausus šešių bendrojo lavinimo mokyklų, esančių
įvairiose Lietuvos vietose ir skirtingų dydžių miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Šilutėje, Gargžduose), 672
jaunuosius paauglius.
Tyrimu nustatyta, kad neformaliajame fi ziniame ugdyme dalyvauja mažiau nei pusė (41,7%) 5—6 klasių mokinių:
mokykloje — 5,7%, už mokyklos ribų — 16,9% ir apie penktadalis jaunųjų paauglių lanko sporto būrelius ir mokykloje,
ir kitose neformaliojo ugdymo įstaigose. Norinčių dalyvauti neformaliojo fi zinio ugdymo veikloje mokykloje buvo 9,6%
mažiau negu norinčių tęsti treniruotes kitose neformaliojo fi zinio ugdymo įstaigose (χ 2  = 17,563; p < 0,005).
Literatūros šaltinių analizė ir atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad jaunųjų paauglių sportinės veiklos pasirinkimui
įtakos turi įvairūs veiksniai. Nustatyta, kad 5—6 klasių mokinių pasirinkimą dalyvauti neformaliajame fi ziniame
ugdyme labiausiai lemia motyvaciniai veiksniai — noras būti stipriu ir sveiku (68,3%) bei saviraiškos (savireali-
zacijos) poreikis — tikėjimas realizuoti savo gebėjimus (38,4%). Šie duomenys sutampa su kitų autorių (Zuozienė,
1998; Blauzdys, Jasiūnas, 2000; Cid, 2002; Bagdonienė,Blauzdys, 2005) gautaisiais. Svarbūs ir socialiniai veiksniai:
draugų įtaka, trenerių, mokytojų bei tėvų skatinimas.
Pagrindine nedalyvavimo neformaliajame fi ziniame ugdyme priežastimi apie pusė respondentų (54,4%) nurodė laiko
trūkumą. Dalis mokinių (13,9%) teigė, kad jie nedalyvauja šioje veikloje, nes nemėgsta sportuoti.

Raktažodžiai: neformalusis fizinis ugdymas, neformalųjį fizinį ugdymą lemiantys veiksniai, ankstyvoji paauglystė.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Šarkauskienė, A., & Adaškevičienė, E. (2018). 5—6 klasių mokinių neformalųjį fizinį ugdymą lemiantys veiksniai. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(70). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.493

Issue

Section

Social Sciences in Sport