Vairios specializacijos elito dviratininkių fizinio išsivystymo, fizinio ir funkcinio pajėgumo pagrindinės ypatybės

Authors

  • Rūta Dadelienė
  • Kazys Milašius
  • Linas Tubelis
  • Juozas Skernevičius

DOI:

https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.483

Abstract

Tyrimo tikslas — atskleisti elito dviratininkių, pasiekusių didelių sportinių rezultatų skirtingose dviračių sporto rung-
tyse, pagrindines fi zinio išsivystymo, fi zinio ir funkcinio pajėgumo ypatybes.
Per 2006—2007 metų treniruočių ciklą ištirtos 4 Lietuvos olimpinės dviračių sporto rinktinės kandidatės, kurios ren-
gėsi pagal programą „Pekinas-2008“. Sportininkė A — sprinterė, pasiekusi didelių laimėjimų pasaulio čempionatuose
ir olimpinėse žaidynėse, rungtyje, kurioje pergalę lėmė 10—15 s trukmės anaerobinio alaktatinio galingumo darbas.
Sportininkė B dalyvavo pasaulio taurės etapuose ir pasaulio čempionatuose pagal BMX varžybų programą. Rungties
trukmė — 30—50 s, energijos gamyboje vyrauja anaerobinės alaktatinės ir glikolitinės reakcijos. Sportininkė C rengė-
si ir dalyvavo pasaulio taurės etapuose, iškovojo prizinę vietą pasaulio jaunimo čempionate, tapo 3 km persekiojimo
rungties treko dviračių pasaulio taurės laimėtoja. Rungties trukmė 3,5—4 min, energetikos pagrindą sudaro mišrios
anaerobinės ir aerobinės reakcijos. Sportininkė D — plento tarptautinių varžybų nugalėtoja, pasaulio čempionė ir
prizininkė. Varžybų rungties trukmė tarp 1—4 h, energijos gamyboje vyrauja aerobinės reakcijos.
Nustatėme pagrindinius fi zinio išsivystymo rodiklius, raumenų ir riebalų masę, raumenų riebalų masės indeksą
(RRMI). Tirtas raumenų galingumas įvairiose energijos gamybos zonose: vienkartinio raumenų susitraukimo galin-
gumas (VRSG), anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG) (laiptine ergometrija), specialusis anaerobinis
alaktatinis galingumas (10 s maksimalių pastangų veloergometriniu testu), mišrius anaerobinis alaktatinis ir gliko-
litinis galingumas (30 s trukmės Vingeito testu). Nustatyta laktato koncentracija kraujyje po šio testo. Nustatytas
kraujotakos sistemos funkcinis pajėgumas, paprastos psichomotorinės reakcijos laikas, judesių dažnis per 10 s.
Tyrimai atlikti pagal J. Skernevičiaus ir kt. (2004) metodiką.
Tyrimai parodė, kad dviratininkės, kurių varžybinė veikla trumpesnė negu 4 min, yra didelės raumenų masės, kurioje
gali susikaupti didelis kiekis energinių medžiagų ir greitą jų vartojimą skatinančių fermentų, todėl tokiam darbo
režimui parengtų raumenų masės ugdymas yra prielaida pasiekti didelių sportinių rezultatų.
Elito dviratininkių, kurių varžybinės veiklos trukmė skirtinga, energijos gamyboje vyraujant anaerobinėms reakcijoms,
šuolio aukštis, VRSG, AARG, 10 ir 30 s specialusis raumenų galingumas skiriasi mažai, tačiau kraujotakos sistemos
funkciniai rodikliai daug geresni sportininkės, kurios varžybinė veikla trunka iki 4 min.
Elito dviratininkės, kurios varžybinės veiklos metu svarbiausios energijos gamyboje yra aerobinės reakcijos, raume-
nų masė nedidelė, raumenų galingumas neilgo darbo metu yra mažas, bet kraujotakos sistemos funkcinio pajėgumo
rodikliai labai dideli ir gali būti modelinėmis charakteristikomis rengiant didelio meistriškumo dviratininkes, taip pat
kitų sporto šakų atstoves, kurių varžybinės veiklos metu energijos gamyboje vyrauja aerobinės reakcijos.

Raktažodžiai: fizinis išsivystymas, fizinis ir funkcinis pajėgumas, varžybinė veikla.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-11-02

How to Cite

Dadelienė, R., Milašius, K., Tubelis, L., & Skernevičius, J. (2018). Vairios specializacijos elito dviratininkių fizinio išsivystymo, fizinio ir funkcinio pajėgumo pagrindinės ypatybės. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 3(70). https://doi.org/10.33607/bjshs.v3i70.483

Issue

Section

Sports Coaching